En virtuell radar för Kustbevakningen

Ett våghalsigt spel

På ytan är allt lugnt, men på djupet finns stora utmaningar att lösa för att behålla god sjö. Servrar, databaser, klienter, lagring, cloudlösningar och certifikat. Det är många teknologier man måste tampas med för att dagens IT ska fungera som den ska. Även om tekniken inte alltid syns finns den överallt och påverkar oss alla. Den digitala omställningen har inneburit helt nya krav på de organisationer och personer som ansvarar för att garantera ständig åtkomst till den digitala världen – en värld vi idag mer eller mindre gjort oss beroende av och som vi tar för givet.

För att förebygga dyra driftstopp och gå till botten med grundproblem arbetar organisationer med att analysera IT-infrastrukturens komponenter var för sig. En tidskrävande uppgift då mycket värdefull information ligger i relationer och beroenden mellan dessa komponenter. Detta gör arbetet överdrivet komplicerat samtidigt som det riskerar få kritisk systemen att gå ner i brygga.

Världsledande teknik skapar ro

Hos Malmöbaserade InfraSight Labs råder ingen stiltje. Bolaget har på bara några år gått från ett okänt startup till en etablerad aktör i den svenska IT-branschen. Företaget tillhandahåller vScope, en världsledande plattform för smart inventering och förebyggande analys av digital infrastruktur, som har nått stor framgång över hela Sverige. De flesta inom IT-branschen kan räkna upp ett dussintal verktyg som används för att dokumentera separata områden av infrastrukturen. Men hur många har tillgång till uppdaterad information som omfattar hela datacentret? Genom att synliggöra beroenden mellan infrastrukturens alla delar blir vScope ett dynamiskt sjökort för organisationer som navigerar mot att förebygga risker och upprätta hög tillgänglighet av sina digitala tjänster.

En virtuell radar för IT

Sveriges kustbevakning utnyttjar dagligen vScope för att säkerställa kvalitén av sin IT drift och på så sätt bättre stödja att myndighetens operativa verksamhet flyter på. Möjligheten till automatisk och plattformsoberoende dokumentation minskar manuellt handpålägg och frigör resurser att arbeta proaktivt och mer strategiskt med IT. Detta genom att, likt en virtuell radar, snabbt identifiera och rapportera avvikelser både inom- och mellan olika tekniklager av datacentret. Tillsammans med vScopes förmåga att dokumentera och automatiskt analysera förändringar i infrastrukturen blir verktyget en uppskattad lots i Kustbevakningens arbete med att förebyggande undvika brandkårsutryckningar och dyra haverier.

Referens

http://techstories.se/innovation-forskning/en-virtuell-radar-for-kustbevakningen/ (2016-07-14)

Dela med kollegorna!

What can vScope do for your business?

Learn how you can develop your business