GUIDE

Välkommen till en
Assisted Trial av vScope

Utforska er IT tillsammans med oss

Introduktion

Hej!

Tack för förtroendet att få genomföra en Assisted Trial av vScope tillsammans med er! I denna guide hittar ni en översikt av vad en Assisted Trial är, vilka delar den innehåller, vad ni behöver förbereda samt lite information om vScope.

Vårt mål är att ni direkt ska få många värdefulla insikter om er IT och få så mycket ut av er Assisted Trial som möjligt. Vi finns alltid tillgängliga för frågor och funderingar, tips och tricks.

Hälsningar
Teamet på InfraSight Labs

Processen för er Assisted Trial

STEG 1

Installation

STEG 2

Workshop

STEG 3

Uppföljning

Steg 1 – Installation

Målsättning: Driftsätta vScope i ert datacenter och ge en grundläggande introduktion till plattformen
Tidsåtgång: ca 1 timme
Deltagare: En tekniker från er tillsammans med en produktspecialist från oss

En Assisted Trial inleds med en installation och konfiguration av vScope i er miljö. Detta gör vi oftast via skärmdelning tillsammans med en av era tekniker. För att kunna genomföra installationen så smidigt som möjligt ber vi er förbereda följande:

1. Sätt upp en server

vScope hostas på en (virtuell eller fysisk) server i ert datacenter. Minimikraven för denna server hittar ni här: vScope Server Requirements

2. Targets & Credentials

För att göra discoveries i ert datacenter behövs IP/hostname (targets) och tillhörande kontouppgifter. Vi rekommenderar er att konfigurera vScope så komplett som möjligt vid installationstillfället för att kunna ge största möjliga värde. Exempel på information som bör finnas tillgängligt vid installationstillfället:

Targets – Vad ska scannas?
Vid konfigurationen av vScope behöver vi veta vilka IP-adresser, IP-ranges och/eller hostnames som ska scannas

Kontouppgifter för varje plattform (användarkonto & lösenord)
När vi konfigurerar vScope behöver ni tillgång till konton med läsrättigheter (username och password) för de olika resurserna ni önskar scanna. Exempelvis fungerar ett servicekonto med maximala läsrättigheter perfekt. Ni kan använda befintliga konton eller skapa ett specifikt vScope-konto

Mer information om vilka kontorättigheter som behövs för respektive plattform hittar ni här: Reading Accounts for vScope

3. Konfiguration av portar

vScope kommunicerar genom olika API:er och protokoll och det kan därför eventuellt bli aktuellt att se över portkonfigurationerna. Mer information och en kort beskrivning över vilka portar som vScope använder hittar ni här: What Ports are used by vScope?

Steg 2 – Workshop

Målsättning: Ni ska förstå och kunna använda vScope samt ha fått nya insikter om er IT
Tidsåtgång: 2-3 timmar
Vem: Så många som möjligt från organisationen. Detta är ett bra tillfälle att lära sig massor!

Efter att vScope har gått några dagar för att samla data och historik håller en produktspecialist från InfraSight Labs en workshop tillsammans med er. Workshopen syftar till att utbilda er i vScope samtidigt som ni får ta del av alla insikter som upptäcks under tillfället. Då workshopen utförs med er miljö som utgångspunkt hittas oftast väldigt många intressanta diskussionspunkter. Ni får hjälp att, med egen data, bygga dokumentation, analyser och rapporter som ni kan ha användning för direkt.

Steg 3 – Uppföljning och fortsättning

Målsättning: Utvärdera trialen och diskutera fortsatt licensiering

Efter avslutad workshop har ni tid på er att utvärdera och testa vScopes fulla funktionalitet i er miljö under resten av testperioden. Vi från InfraSight Labs är tillgängliga för att besvara frågor, guida er i implementationen samt samla feedback från er för att säkerställa att vScope uppfyller era krav på bästa sätt. En säljrepresentant kommer också vara tillgänglig för att diskutera licensrelaterade frågor.

Övrig information

Säkerhet

För att säkerställa högsta möjliga säkerhet har vi vidtagit följande åtgärder:

  • All kontoinformation är krypterad och lagrad på er vScope-server
  • vScope agerar endast “read-only” och har inte möjlighet att utföra något eller skriva något i er miljö (förutom till vScope-servern själv)
  • Inga lösenord kan visas, återanvändas i remote-login eller hämtas av någon användare
  • Gällande Discovery av databaser läser vScope endast metadata om dessa. vScope varken kan, eller kommer kunna, läsa något innehåll från själva databaserna

Kommunikation med InfraSight Labs

Er installation av vScope kräver internetuppkoppling för att kommunicera med våra supportsystem, vilket sker på följande sätt:

  • Licens- & faktureringskonto: https://account.vscope.net/… (HTTPS, TCP 443)
  • vScope programvaru-uppdateringar: https://dist.vscope.net (HTTPS, TCP 443)
  • Servicefunktioner såsom buggrapportering, valbar säkerhetskopiering och heartbeat: https://upload.vscope.net/… (HTTPS, TCP 443)
  • Om ni använder vScope mail-server behöver ni också tillåta en utgående koppling på TCP 587, riktad mot smtp.mailgun.org.

Kontakt

Detaljerad information om konfiguration, problemsökning och annat hittar du här:

Kontaktuppgifter:

  • För frågor angående licensiering: kontakta er säljrepresentant från InfraSight Labs
  • För supportfrågor och frågor om hur vScope fungerar och kan användas: kontakta vår Support, antingen via Online Support-funktionen i vScope eller på email: support@infrasightlabs.com