MALMÖ – 2016/04/26 – InfraSight Labs closes funding round of total 3 MSEK in order to expand its business internationally and to reach its goals of doubling revenue and personal strength during 2016.

“In addition to the vicinity to Sweden, Denmark is well ahead when it comes to IT and there are many large IT companies established in the country” CEO Magnus Andersson says about the decision to expand to the danish market.

Swedish article follows:

Mjukvarubolaget Infrasight Labs tar in 3 Mkr och expanderar internationellt. Bland investerarna finns Alfa Lavals tidigare vd.

Infrasight Labs utvecklar ett verktyg för att kunna överblicka och proaktivt analysera stora IT-system. Verktyget kartlägger och visualiserar infrastrukturen och ger användaren en möjlighet att dels överblicka hela sin IT-infrastruktur och dels se hur en IT-miljö förändrar sig över tid.

Bland kunderna finns Stora Enso, Cygate och Deloitte.

“Våra styrkor är att vi ger en bra IT-dokumentation och att vi kan förutsäga vilka potentiella problem som finns i ett it-system långt innan de leder till problem”, säger Magnus Andersson, vd och en av företagets grundare.

Find out more at: http://digital.di.se/artikel/nytt-kapital-tar-it-verktyg-till-danmark