VSCOPE FÖR HOSTING & MSP

Öka marginalen på er leverans

VSCOPE FÖR

Hosting & MSP

  • Dokumentation, rapportering och automatiskt fakturaunderlag
  • Effektivisering av manuella rutiner
  • En gemensam plattform för leverantör och kund
Prova nu

Ökad marginal

Förbättrad servicekvalitet

Automatisera manuella rutiner

Vad är vScope?

vScope är en plattform för smart inventering som erbjuder en gemensam vy för dokumentation, rapportering och analys av hela er IT-infrastruktur. Genom att använda vScope kan ni som leverantör av IT bättre kommunicera värdet av er leverans till era kunder. Samtidigt effektiviseras kringtjänster såsom uppföljning, kontroll och fakturering vilket leder till minskade kostnader.

Genom ökad precision och produktivitet möjliggör vScope att ni som leverantör minskar behovet av manuellt arbete. Resultatet blir ökade marginaler i er verksamhet och mer tid till värdeskapande aktiviteter så som tjänsteutveckling och merförsäljning.

Rapportering anpassad efter både era och era kunders behov

Att manuellt skapa och underhålla rapporter är en tidskrävande uppgift som ofta stjäl resurser från mer värdeskapande aktiviteter.

vScope är designat för att underlätta rapportering både till kunder och inom leverantörens organisation. Skapa anpassade vyer där era kunder själva enkelt kan få en förståelse för hur deras IT ser ut.

Skräddarsytt faktureringsunderlag

Nyttja vScope i faktureringsarbetet för att effektivisera bort manuella rutiner kopplade till insamling och uppdatering av underlag. Anpassa informationen i vScope med era egna prislistor, paketlösningar och tilläggstjänster.

Automatiserade kontroller av avtal

Slösa inte manuella resurser för att säkerställa SLA:er. vScope automatiserar arbetet med att kontrollera att SLA:er uppfylls och hjälper sedan er att bättre kommunicera detta till era kunder. Ytterligare automatiska kontroller hjälper er som leverantör att bibehålla och att öka kvaliteten på er leverans.

En gemensam plattform som visar värdet av er leverans

vScope skapar en gemensam plattform för er som leverantör av IT och era kunder där ni har möjlighet att dela dokumentation, rapporter och analyser utan gränser.

Anpassa erbjudanden och hitta nya affärsmöjligheter

vScope hjälper er som leverantör av IT att hitta nya affärsmöjligheter. Med bättre underlag är det enkelt att se kunders behov av exempelvis databasuppgraderingar, ytterligare resurser och upprensning av både oanvända användarkonton och servrar.

Integration möjliggör effektivitet

Använd vScopes data i andra system så som help/service desks, BI-mjukvaror eller faktureringssystem. Detta möjliggör en mer effektiv verksamhet och gör att ni som leverantör kan förbättra arbetsflöden och göra dem snabbare och mer produktiva.

Läs mer om integration i vScope >

Erbjud vScope som tjänst

Erbjud era kunder en self-service portal där rapporter och dokumentation kan delas mellan er som leverantör och era kunder. Detta möjliggör att ni bättre kan kommunicera information och kvaliteten av ert arbete, vilket också skapar ett mervärde för slutkund. Vi kallar detta vScope-as-a-service och erbjuder här dig som leverantör helt nya affärsmöjligheter och konkurrensfördelar.

Hur kan jag använda vScope?

Service Manager

Kommunicera värdet av er leverans

Bygg kundspecifika vyer för att påvisa värdet av er leverans under exempelvis driftmöten eller statusuppdateringar.

Automatiskt faktureringsunderlag

vScope samlar automatiskt in de dynamiska värdena till fakturaunderlaget såsom CPU, RAM och disk.

Håll koll på förändringar

Sätt upp vScope att notifiera när eventuella förändringar sker eller om gränser överskrids.

Säljare

Visualisera behov och nya affärsmöjligheter

Få tillgång till bättre information om era kunders miljöer för att bättre motivera och visualisera behovet av nya investeringar. Exempelvis konsultation, licenshantering eller VM-SLA.

Tekniker

Säkerställ kvalitet

Få full överblick över era kunders miljöer i en vy och säkerställ hög kvalitet av er leverans. Tillsammans med inbyggda analyser ger vScope er förebyggande åtgärder för att undvika nedtid.

Följ upp SLA

Skapa egna analyser och dashboards anpassade efter era SLA för att få bättre underlag för leverans.

Distribuera information

Dela insikter och information från kunders miljö till andra intressenter inom exempelvis er hosting eller externt till kunders organisationer.

Integration

Använd vScopes strukturerade och korrelerade data i era existerande system.

Vanliga frågor

vScope är en prenumerationstjänst med uppdateringar, service och support inkluderat. På plattformen vScope Core licensieras valfritt antal produkter anpassat efter er miljö och er situation. Varje produkt licensieras på “Billable Units”(BU). För vScope Server är detta exempelvis antalet inventerade Server OS, för vScope Directory antalet domänkonton etc.

Läs mer om vScopes produkter här.

vScope stödjer de flesta tekniska plattformarna i ett datacenter. VMware, Hyper-V, HTTP, WMI, WinRM, MSSQL, SSH, SMI-S, SNMP, Oracle, LDAP är några exempel på protocol som används till inventering. vScope korrelerar sedan automatiskt informationen från alla dessa plattformar för att ge en heltäckande bild av er IT.
Du kan redan idag ladda ner vScope gratis på vår nerladdningssida. Installationen tar bara några minuter! På detta sätt får du chans att prova och utforska vScope LIMITED.

Vi på InfraSight Labs hjälper dig gärna att komma igång. Exempelvis under en så kallad Assisted Trial där våra produktexperter hjälper er organisation att anpassa vScope och utbildning efter just era behov. Läs mer om våra trial-erbjudanden här.

Monitorering ger organisationer värdefull information om när saker har gått snett. Det vill säga röda & gröna lampor om nuvarande status av er miljö. vScope är inte realtidsmonitorering utan möjliggör ett mer proaktivt förhållningssätt till hur IT-organisationer kan minska behovet av röda & gröna lampor. Ett IT-bibliotek med alla konfigurationer och relationer i en vy!

Vill du veta mer om hur du som leverantör av IT kan bli en del av vårt partnernätverk? Läs mer här

Vill du kontakta oss?

Vill du veta mer om vad vScope kan göra för er verksamhet? Kontakta oss för en genomgång eller om ni har några andra frågor ni söker svar på.