REFERENCE CASE – SIGMA IT CONSULTING

Enkel tillgång till information, automatiserad fakturering & business intelligence

Sigma IT Consulting frigör tid och resurser genom att ge SDM:er, säljare och tekniker tillgång till automatiskt hämtad information om deras kunders IT-infrastruktur.

Bakgrund

Med fler än 1 000 anställda är Sigma IT Consulting ett av de största IT-tjänstebolagen i Sverige och erbjuder IT-konsulting, managed services och hosting. Som ett företag med IT som huvudaffär, är det av yttersta vikt att upprätthålla en effektiv och robust IT-infrastruktur utan flaskhalsar.

Utmaningar

1. Svårt att få en översikt över miljön
2. Få tillgång till information utan att fråga kollegor
3. För många olika källor till information
4. Tidskrävande att skapa fakturaunderlag
5. Rapportering till kunder

Fördelar med vScope för Sigma ITC

1. Effektivare drift genom automation
2. Enkel tillgång till information för alla
3. Frigör många timmar varje månad
4. Automatiserad faktureringsrutin med färre misstag
5. Bättre rapportering till kunder

Gör informationen tillgänglig för alla

Utdaterade kalkylblad och att behöva fråga kollegor om uppdaterad information är vanligt i många IT-organisationer. Informationen är också ofta omöjlig att få tag på egen hand för en icke-tekniker då verktygen är väldigt tekniska och kräver administratörsrättigheter som man inte vill sprida för brett bland användarna. För att göra informationen mer lättillgänglig är vScope utvecklat för att samla all intressant data från IT:n på ett och samma ställe, något som Sigma IT Consulting drar stor nytta av.

Bo Ekstrand, Project Manager på Sigma IT Consulting säger:
– Innan vi implementerade vScope krävdes det alltid att man involverade en eller flera kollegor när någon behövde information. Nu, med vScope, kan alla plocka fram den information de behöver på några sekunder, vilket gör oss mer effektiva och sparar mycket tid.

– Allting finns alltid uppdaterat i vScope och det är enkelt att hitta för vem som helst, oavsett teknisk nivå. Vi behöver inte längre vissa verktyg och vi behöver inte heller skriva scripts eller utföra andra tidskrävande rutiner för att få fram den data vi behöver. Vi får på ett mycket enklare sätt total koll och kontroll på hela infrastrukturen.

Nu med vScope, kan alla plocka fram den information de behöver på några sekunder, vilket gör oss mer effektiva och sparar mycket tid.

Automatiserade faktureringsrutiner

För ett företag med IT som huvudaffär blir det än viktigare att ha total koll och kontroll över IT-infrastrukturen när man ska fakturera kunderna. Hur många maskiner eller användarkonton ska jag fakturera för? Hur mycket disk? Hur mycket RAM? Att samla ihop det här underlaget är ofta en manuell och tidskrävande uppgift med flera möjliga felkällor. Genom vScopes inventering, har Sigma IT Consulting automatiserat denna rutin och gjort den mycket mer effektiv.

Bo Ekstrand igen:
– Vi sparar många timmar varje månad genom att inte behöva samla ihop det här underlaget manuellt. vScope gör det automatiskt åt oss och det ökar dessutom precisionen i vår fakturering.

Hitta nya affärsmöjligheter

Med vScope får man total koll och kontroll över hela infrastrukturen. Sigma IT Consulting använder detta också som ett business intelligence-system när man ska vinna nya, och när man jobbar med redan existerande, kunder.

Bo Ekstrand säger:
– vScope genererar den affärsmässiga information vi tidigare saknade. Nu kan vi proaktivt erbjuda optimering och förbättringar av en kunds miljö med bättre precision eftersom vi vet exakt hur den ser ut och vilka resurser de har. Detta skapar en win-win-situation for båda parter.

Vad kan vScope göra för din verksamhet?

Lär dig mer om hur du kan förbättra din verksamhet