INTEGRATION

Integrera en världsledande genomsökningsmotor med IT-infrastrukturen

Använd data från vScope i andra system

InfraSight Labs

Lättillgänglig information

Maximera ROI

Ökad produktivitet

Integrera vScope

Att integrera flera system med varandra inom en organisation gynnar både effektivitet i processer och kostnadsreducering. Men när information blir uppdelad i silos och system som inte kan interagera med varandra riskerar mindre arbetsprocesser att bli komplicerade utmaningar. Det är av denna anledningen som vScope levereras med både ett öppet REST API och en färdig samling integrationer. Dessa låter dig föra över detaljerad information om din IT till andra system som Help Desks och business intelligence-program – och förbättrar åtkomsten till information och produktivitet.

Ett kraftfullt discoveryverktyg av din IT

vScopes automatiska insamling av värdefull information borde vara ett måste i alla organisationer. Denna typen av information blir oftast manuellt tillagt i diverse system. Att integrera vScopes data med existerande system kommer automatisera mycket av det manuella arbetet kopplat till datainsamling vilket i sin tur tillåter personerna att lägga den tiden på andra viktiga uppgifter.

Förbättra existerande lösningar istället för att implementera nya arbetssätt

Behåll dina nuvarande system och rutiner, och använd vScopes genomsökningsmotor förbättra kvaliteten på data som dessa system förlitar sig på. Detta hjälper dig maximera din ROI på befintliga system samtidigt som det inte behövs nya arbetsflöden och rutiner i organisationen.

Förbättra åtkomsten till data

Gör informationen mer tillgänglig inom organisationen genom att integrera vScopes kvalitetsdata med andra system. Detta bidrar till bättre beslutsfattande och ökad produktivitet för alla avdelningar inom organisationen.

Bygg specialgjorda lösningar med ett öppet REST API

Använd vScopes öppna REST API för att bygga egna program och integrationer med data från vScope, eller använd API:t för att skräddarsy vScope efter din organisations behov.

Guider online för att komma igång

Att extrahera information från vScope är enkelt och kan göras på några minuter. För att hjälpa dig utforska dessa möjligheter har vi satt ihop flera guider.

Power BI

Lär dig integrera vScopes data med Power BI för att visualisera informationen med Microsofts kraftfulla affärsanalysprodukt.

Läs inlägg

ServiceNow

Använd vScope som datainsamlingsverktyg åt ServiceNow. vScopes genomsökning är snabbare, lättare att skräddarsy och kommer automatiskt kartlägga och uppdatera IT-resursers relationer.

Läs mer

Skräddarsy din upplevelse med produkter

Välj vad som ska inventeras genom att licensera produkter på plattformen vScope Core. Desto fler produkter som licenseras desto mer kan din organisation dra nytta av korrelerad data och synergier mellan de uppdelade teknologiska plattformarna.

Vanliga frågor

vScopes licens är baserad på en prenumerationsmodell. Varje produkt licenseras på så kallade “Billable Units” (BU). För exempelvis vScope Directory är en BU ett användarkonto, för vScope Server ett server OS, för vScope Certificate ett certifikat osv. På detta sättet kan ni enkelt skräddarsy vScope efter er organisations behov.

vScopes genomsökning körs utan agenter. Detta gör det väldigt sätta upp och underhålla vScope. En installation tar sällan mer än 15-20 minuter. Genomsökningen konfigureras med credentials och inriktning.

För tillfället levereras vScope lokalt (on-premises) med en installation som görs på en server i er miljö.

Du kan ladda ned plattformen vScope Core gratis på vår nedladdningssida. Denna ger dig tillräcklig funktionalitet för att komma igång med vScope. Vi rekommenderar däremot att du provar vScope Unlimited under en så kallad Assisted Trial som genomförs tillsammans med en produktexpert från InfraSight Labs. Läs mer om våra trial-koncept.

vScope stödjer de populäraste teknologierna i datacenter. Några exempel är:

VMware, Hyper-V, WMI, WinRM, MSSQL, OracleDB, SSH, Linux, Azure Active Directory, Docker, SMI-S, SNMP.

Fortsätt utforska vScope

Analys

Med en kraftfull kopia av ditt datacenter kan vScope automatiskt spåra felkonfigurationer, föreslå förbättringar och guida professionella mot en proaktiv arbetsmetod.

Läs mer

Dokumentation

En kraftfull och automatiserad dokumentation som utför omständigt manuellt arbete för att få full information av din IT åt dig.

Läs mer