Optimera dina licenskostnader för Azure med vScope

Anton Petersson

Helping you turn insights into actions with vScope

vScope Cloud Spend utökar funktionaliteten i vScope Directory genom att ge dig värdefull information om dina Azure-licenser.

Denna guide hjälper dig att komma igång med vScope Cloud Spend för att du enkelt och snabbt ska kunna visualisera och analysera era licensplaner och Azure-prenumerationer i vScope.

Introduktion och produktkrav

(Har du bråttom kan du hoppa direkt till nästa del)

1. För att använda vScope Cloud Spend behöver du en giltig prenumeration på vScope Directory eller en trial av vScope

2. Du behöver inventera Azure-portalen: Uppsättning av Azure Discovery

3. Du behöver inte veta särskilt mycket om licensiering för att kunna använda och få nytta av vScope Cloud Spend, men det kan vara bra att känna till de olika termerna i Azure. Låt oss därför definiera dessa:

Organisation – En organisation är företaget/enheten som använder Microsofts cloudtjänster. Organisationen hanterar Prenumerationer.

Prenumeration – Ett avtal med Microsoft. En organisation kan ha flera Prenumerationer, t.ex. en för Office 365 och en för Dynamics 365.

Licenser/Licensplaner – I en Prenumeration finns Licenser och/eller Licensplaner. Organisationen debiteras för dessa som en del av prenumerationen. Du känner antagligen till exempelvis “Office 365 Enterprise E1”, vilket är en Licensplan. Genom att köpa exempelvis 50 Office 365 E1-licenser kan upp till 50 individuella användarkonton i organisationen nyttja de tjänster som finns i den Licensplanen.

Tjänster/Tjänsteplaner– Detta är vad som egentligen levereras till slutanvändaren. Varje licensplan ger användare åtkomst till olika tjänster. Två exempel på tjänster du säkert hört talas om är “Power BI” och “Microsoft Office”.

Användare – Detta är enheter som kan bli tilldelade Licensplaner och därmed indirekt Tjänsterna. När en användare har blivit tilldelad en (eller flera) Licensplan(er) har hen åtkomst till tjänsterna som finns i respektive Tjänsteplan. För att använda en Azure-tjänst behöver användaren finnas i Azure AD. Användarkonton kan synkas med det lokala Active Directory med en så kallad “DirSync”.

Tenant – Den korta versionen: användarkonton förvaras/”huserar” i en Tenant som är en specifik instans i Azure AD med användare och grupper som har åtkomst till Prenumerationer och Tjänster.

Nedan är en schematisk överblick över hur dessa termer relaterar (med fokus på Azures SaaS-tjänster).

Läs mer

Du kan läsa me om detta här:
Subscriptions, licenses, accounts, and tenants for Microsoft’s cloud offerings

Azure Cloud Spend i vScope

Syftet med vScope Cloud Spend är att visa de viktigaste insikterna om dina Azure-licenser. Utan några förkunskaper, kommer ni direkt se rapporter om exempelvis licensanvändning och konfigurationer som hjälper er att sänka kostnader samt säkerställa att policies och regelverk följs. Här följer en snabb genomgång av den nya funktionaliteten:

Prenumerationer

Efter att ha lagt till inventeringen av Azure-portalen, sök efter “Subscription” i vScope.

Klicka på den prenumeration du vill se. vScope kommer då öppna Property-sidan för den prenumerationen.

Det här tittar vi på

Property-sidan är en jättebra utgångspunkt för att analysera prenumerationer och se hur licenser används. I sektionen för License Plans kan du se alla tillgängliga licensplaner och hur de används. “Relationships”-sektionen visar relevanta kopplingar (ex. Tenant) och mer specifikt hur de hör samman.

Kommentar – vScope försöker att visa ‘Friendly name’ för licensplanerna men dessa är inte alltid tillgängliga från Azure-portalen. Därför ser du istället standardnamnet och benämningen som finns i Azure.

Vi kan analysera djupare och se mer om t.ex. licensplanen “ENTERPRISEPACK” (Office 365 Enterprise E3) genom att klicka på namnet.

Licenser/Licensplaner

Denna vy visar tydligt hur viktigt det är att hålla sig informerad om licensanvändningen och varför Azure-portalen inte alltid är tillräcklig för att optimera era licenser. Licenserna kopplas alltid till användarkonton och det är en utmaning för alla organisationer att på ett bra sätt underhålla dessa. Konton kan inaktiveras eller pausas men så länge de har en licens kopplad till sig kommer de kosta pengar.

I detta exemplet använder vi bara 21% av våra licenser då resten inte är kopplade till några användarkonton. Av de användare som har en licens kopplad till sig, ser vi dessutom att flera inte har varit aktiva på över ett år. Vilket slöseri!

Kommentar – vScope visar den senaste aktiviteten från Azure AD eller ditt lokala AD som “Time Since Last Logon”.

Vad vi behöver veta

I denna vy kan vi snabbt slå fast vilka Tjänster/Tjänsteplaner som är inkluderade i prenumerationen, vilket gör det lättare att veta vilka tjänster slutanvändarna har åtkomst till.

Längst ner på sidan kan vi se en tabell över relationer där vi kan gå tillbaka till den motsvarande prenumerationen. Det finns också en tabell över “License assignments”. Detta är en väldigt kraftfull tabell som;

  1. Visualiserar användarkontons aktivitet
  2. Tillåter dig att enkelt forska vidare för att veta mer om det faktiska användarkontot.

Användarkonton

Till sist har vi våra användarkonton, enheterna som blir tilldelade licenser (vilket resulterar i en kostnad). När du använder vScope Cloud Spend kommer det finnas en ny tabell på Properties-sidan för varje användarkonto.

Den här tabellen visar standardnamnet på licensplanen som är tilldelad en användare. I detta fallet är det Power BI, Office 365 Enterprise E3, Microsoft Flow, Enterprise Mobility Suite och Power BI Premium. Från mitt avtal vet jag att vi betalat 80kr + 100kr/månad för E3 + EMS och Power BI Pro. Så den månatliga kostnaden för denna användare är 180kr/månad.

Skrollar vi upp till toppen av sidan finns detaljerad information om användaren. Här kan vi se att användaren senast var aktiv i januari.

Ska kontot fortfarande ha licenserna? Vi behöver fråga kollegorna så vi delar enkelt vad vi funnit via vScope och låter dem bestämma.

Avslutande tankar

Det här var en snabb genomgång av funktionaliteten i vScope Cloud Spend. Förpaketerade analyser och dashboards gör det möjligt för er organisation att direkt få insikter om era licenskostnader och hur ni kan optimera dessa. Det ger er också ett kraftfullt verktyg som ni kontinuerligt kan använda för att förbättra licenshanteringen och moln-konfigurationer. Jag delar fler guider nedan som kan hjälpa er komma igång med att skapa egna licensrapporter.

Lycka till!

Läs mer

Anton Petersson

Customer Success

Contact Me

Sign up for newsletter

Join our community and 1000+ IT professionals by signing up for blogs, news and business insight through our newsletter

By signing up I agree that InfraSight Labs stores and processes my Personal Data in accordance with their Privacy Policy. This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.