VSCOPE FÖR EN OUTSOURCAD ELLER HYBRID MILJÖ

Bli en bättre informerad köpare och fatta smartare inköpsbeslut

VSCOPE FÖR

En oursourcad eller hybrid miljö

 • Få ut all information utan att besitta den tekniska kompetensen
 • Automatisk utvärdering och rapportering
 • En gemensam plattform för dig och din leverantör
Prova nu

Förbättra transparensen

Rätt information
vid rätt tidpunkt

Bättre inköpsbeslut

Du kan inte outsourca ditt ansvar

Genom outsourcing av IT får organisationer ökad kostnadskontroll, fördel av specialistkompetens och kan fokusera på sin kärnverksamhet. Däremot innefattar beslutet att outsourca sin IT till en extern part även nya utmaningar för organisationen. Så som kostnader, pålitlighet, kompetens och flexibiliteten att kunna göra snabba ändringar inom IT:n.

Det som saknas är den fulla synligheten över IT:n som behövs för benchmarks av leveransen, förstå kostnader och hålla sig informerad om sina tjänster. Du besitter kanske inte nödvändig teknisk kompetens som krävs för att förstå hur IT:n fungerar, men kan du inte outsourca ditt ansvar att garantera att den efterlever säkerhetspolicys och juridiska best practices.

Detta är anledningen till varför du behöver vScope. vScope erbjuder ett enkelt och intuitivt sätt att hålla sig uppdaterad om hur den outsourcade IT:n ser hur. Ett fönster in i infrastrukturen som hjälper dig fatta smartare inköpsbeslut utan att behöva alla tekniska sakkunskaper för att erhålla information.

Om vScope

vScope är en plattform för smart inventering av IT. Plattformen möjliggör ett gemensamt verktyg för dokumentation, rapportering och analyser av hela IT-infrastrukturen. Genom att överbrygga information mellan flera teknologier kan vScope skapa ett helikopterperspektiv av IT:n för flera olika roller i organisationen. Resultatet är ökad transparens, minskat personberoende, effektivare processer och i slutändan en bättre leverans av IT.

Mer om vScope

Hur använder jag vScope?

Hybrid miljö

Exakt information, oavsett var din IT är placerad

Få tillgång till precis dokumentation och rapporter från alla platser i infrastrukturen direkt, oavsett om den är i molnet, på plats eller outsourcad.

Efterlev direktiv genom att veta vart känslig data tar vägen

Att lagra känslig information utomlands kan skapa problem relaterade till GDPR, PSI DSS eller andra dataskyddsregulationer. Använd vScope för att följa direktiven och ha full översikt av vart den känsliga informationen lagras och vem som har tillgång till den.

Kostnadstransparens

Dra fördel av förbättrad transparens om den totala cloud-användningen, prenumerationskostnader och uppskatta framtida utgifter med en samling kraftfulla rapporter dedikerade för hybridmiljöer.

Helt outsourcad IT-miljö

Ett fönster in i din miljö

Ha konstant tillgång till en precis dokumentation av din IT-miljö. Inga tekniska förkunskaper krävs, vilket tillåter personer på alla nivåer i IT-organisationer att hämta informationen de behöver.

Uppföljning av inköp och försäkra efterlevnad

Att outsourca IT innebär inte att ansvaret försvinner. Du måste fortfarande försäkra dig om att direktiv gällande säkerhet och juridiska best practices efterlevs. vScope är det klara valet för benchmarks vid inköp och SLAs för branschens best practices.

Plats för flera – Distribuera information till både interna och externa parter

Bjud in kollegor, hostingleverantörer och/eller konsulter för att dela relevant information om din miljö. Samma information samtidigt skapar bättre kollaborationer och verksamhetssynergier.

Fatta smartare inköpsbeslut med hela bilden

Använd vScope för att hålla dig informerad om din outsourcade IT. Licenser, drifttider för servers, antal tillgångar, patchningsnivåer och mycket, mycket mer. Att ha direkt tillgång till informationen om IT:n skapar möjligheter till bättre IT-inköp för verksamheten genom välinformerade beslut.

Ansvarsskyldighet – Försäkra efterlevnad

Du kan outsourca din IT-miljö men du kan inte outsourca ditt ansvar. vScpoe stödjer organisationer med outsourcad IT genom att tillhandahålla information om efterlevnad av GDPR, PCI-DSS och andra best practices för infrastrukturens säkerhet. Ha alltid tillgång till precis dokumentation och samlade analyser/rapporter när du behöver uppvisa efterlevnaden – oavsett var din IT är placerad.

En gemensam plattform för dig och din hostingleverantör

Stärk affärsrelationen med din IT-partner med att använda vScope som den gemensamma plattformen för rapporter och information. vScope tillåter båda parter komma åt exakt information samtidigt och underlättar samarbete och andra synergier i verksamheten.

Bli en bättre informerad inköpare

Håll dig informerad om användningen och använd vScope för att identifiera potentiella kostnadsbesparingar eller flaskhalsar som behöver lösas. vScope hjälper organisationer med deras inköpsbeslut och därmed även bättre utvärderingar av investeringar.

Hur vScope hjälper organisationer med en outsourcad eller hybrid miljö

Genom att behålla kontroll och insikter i en outsourcad eller hybrid miljö möjliggörs flera värdefulla use cases

 • Öka transparensen av din outsourcade IT, vet vad du betalar för och vad du faktiskt får
 • Bättre inköpsbeslut med precisare information
 • Benchmarka leveransen mot flertalet best practices i branschen
 • Justera miljön till den faktiska storleken och optimera dina outsourcingkostnader
 • Exakt information som är tillgänglig direkt när du behöver uppvisa efterlevnad
 • Kontrollera att din leverantörs SLA uppfylls
 • En kollaborativ plattform för dig och din hostingleverantör
 • Transparenta kostnader för prenumerationstjänster som körs

Vanliga frågor

vScope är en prenumerationsbaserad tjänst som inkluderar uppdateringar, tjänster och support. Produkter licenseras på plattformen vScope Core, och är anpassad efter din IT-miljö och situation. Varje produkt licenseras baserat på “Billable Units” (BU). För exempelvis vScope Server blir BU det antal Server OS som finns. För vScope Directory är det baserat på konton och grupper, och så vidare.

Läs mer om våra produkter här.

vScope stödjer de flesta teknologiska plattformarna i datacenter. VMware, Hyper-V, HTTP, WMI, WinRM, MSSQL, SSH, SMI-S, SNMP, Oracle och LDAP är ett par exempel på protokoll som används för nätverksinventering. vScope kommer sedan automatiskt korrelera informationen från dessa plattformarna för att ge helhetskartan av IT:n.

vScope är en lokal lösnings som sätts upp säkert inom din IT organisation. Däremot upplevs tjänsten som en SaaS för organisationen då användarens åtkomst till vScope sker via webbläsaren. Att installationen tar några minuter och att produkten knappt kräver underhåll är några fördelar med vScope som gör den väldigt lik SaaS.

Det går att ladda ned vScope gratis från vår nedladdningssida. Installationen tar bara några minuter. På detta sätt får du en chans att utforska vScope.
Prova det idag!

Vi på InfraSight Labs hjälper dig gärna att komma igång. Detta görs genom en assisterad trial där våra produktexperter hjälper till ställa in vScope, och utbilda dig baserat på dina individuella behov. Läs mer om detta och andra trials vi erbjuder här.

Monitorering ger dig värdefull information när något går fel. Enkelt sagt så ger det dig gröna eller röda ljus för den nuvarande statusen i miljön. vScope är inte realtidsmonitorering, utan öppnar istället upp för en proaktiv hantering av IT-processerna. Det är ett IT-bibliotek med alla inställningar och kopplingar i en vy!

Vill du kontakta oss?

Vill du veta mer om vad vScope kan göra för just din verksamhet? Kontakta oss för en demo eller om du har frågor!