vScope Core2018-05-18T12:01:35+00:00
VSCOPE CORE

En världsledande
discoverymotor
för IT-inventering

En mångsidig plattform för hela organisationen

Om vScope

vScope är en plattform för smart IT-inventering som erbjuder hela organisationen en gemensam inblick i och tillgång till dokumentation, rapportering och analyser av den kompletta IT-infrastrukturen. Genom att överbrygga information från olika teknikplattformar kan vScope bryta ned de traditionella IT-grupperingarna och erbjuder en gemensam, enhetlig plattform med relevanta insikter för alla roller i organisationen. Resultatet är en ökad transparens, minskat personberoende, effektivare processer och högre kvalitet på den slutliga IT-leveransen.

Samla all information
på en plats

Tänk om all utspridd data kunde kopplas samman och korreleras på samma plattform, ersätta behovet av flera IT-verktyg och personberoendet? vScope Core är en världsledande plattform för IT-inventering som bryter ned de traditionella väggarna inom IT och skapar en gemensam, samarbetsfrämjande vy för IT-organisationen.

vScope Core underlättar transparens i IT-operationer och frigör information till alla personer i IT-organisationen, och tillåter dem åtkomst till information utan tekniska kunskaper.

IT infrastructure documentation

En gememnsam plattform för den moderna IT-organisationen

Arbeta smartare

Korrekt information vid rätt tidpunkt innebär minskade beroenden av nyckelpersoner. Alla har åtkomst till vad de behöver, när de behöver det.

Smidigare processer

vScope automatiserar manuella rutiner. Proaktiva och automatiska analyser guidar personalen i rätt riktning, vilket gör att medarbetare, processer och maskiner arbetar effektivare.

Utmärkt leverans

I slutändan innebär en bättre IT en bättre verksamhet. Vårt uppdrag är att stödja er i detta arbete, och samtidigt göra dokumentation, rapportering och analyser enklare, öppnare och roligare.

Allt du behöver veta om din IT

Dokumentation

Strukturerar och underhåller en perfekt dokumentation av IT-infrastrukturen automatiskt.

Läs mer >

Analys

Låt vScope sköta analyser och automatiska hälsokontroller av IT:n för proaktiva processer.

Läs mer >

Integration

Låt vScope samla in all data om din IT och integrera det med existerande system.

Läs mer >

Inventera flera system med ett verktyg

Samla all information om dina IT-resurser på en plats. vScope Core automatiserar din IT-inventering och kartlägger samtidigt beroenden mellan olika resurser. Slipp manuella rutiner för att underhålla din IT-dokumentation.

Vilka teknologier stöds av vScope?

Vilken information behöver du?

Alla produkter kopplas samman på plattformen vScope Core

BACKUP

Skydda din backup-data genom att låta vScope tillse att du har rätt information om den.

CERTIFICATE

Undvik otillgängliga tjänster orsakade av ogiltiga certifikat.

CLIENT

Få en komplett dokumentation av era laptops och datorer.

CONTAINER

Försäkra dina containers effektivitet genom att göra alla konfigurationer tillgängliga.

DATABASE

Behandla din kritiska företagsdata med respekten den förtjänar.

DIRECTORY

Håll koll på användarkonton, optimera licenser och förbättra hanteringen av user access.

NETWORK

Försäkra att nätverksenheter är korrekt konfigurerade för en säkrare nätverksmiljö.

PRINTER

Håll dig informerad om användningen av skrivarna och öka effektiviteten på din support.

SERVER

Hundratals use cases, t.ex. asset management, säkerhet, GDPR och licensiering. En bästsäljare.

STORAGE

Optimera dina  kostnader med djupgående information om SAN diskanvändning.

VIRTUALIZATION

Ytterligare en bästsäljare. Rightsize och optimera den virtuella infrastrukturen för en (kostnads)effektivare IT.

Frequently Asked Questions

 • Hur är vScope licenserat?

  vScope är licenserat på en prenumerationsbaserad modell. Varje produkt är licenserat baserat på så kallade Billable Units (BU). För vScope Directory är det ett användarkonto, för vScope Server ett server OS, för vScope Certficate ett certificate etc. På detta sättet kan ni enkelt skräddarsy vScope efter organisationens behov.

 • Hur kan jag prova vScope?

  Du kan ladda ned plattformen vScope Core gratis härdownload page. Detta ger dig tillräcklig funktionalitet för att komma igång med vScope. Vi rekommenderar att ni provar vScope Unlimited under en så kallad Assisted Trial som utförs tillsammans med en produktexpert från InfraSight Labs. Läs mer om våra Trial-koncept.

 • Hur levereras vScope?

  För tillfället levereras vScope on-prem med en installation som görs på en server i er miljö.

 • Hur fungerar vScopes discovery?

  vScopes discovery körs utan några agenter. Detta gör starten och underhållet väldigt enkelt. En installation tar sällan längre än 15-20 minuter. Discoveryn konfigureras med credentials och targets.

 • Vilka teknologier stöds?

  vScope stödjer de populäraste teknologierna i datacenter. Några exempel är:
  VMware, Hyper-V, WMI, WinRM, MSSQL, OracleDB, SSH, Linux, Azure Active Directory, Docker, SMI-S, SNMP.

Fortsätt utforska vScope

Analys

Med hjälp av den automatiserade dokumentationen kan vScope proaktivt hitta felkonfigurationer, föreslå förbättringar och leda personal mot mer effektiva processer.

Integration

Låt andra system dra nytta av vScopes dokumentation och optimera nyttan av relationskartan av din IT.

Läs mer
Läs mer