VSCOPE BACKUP

Säkerställ datasäkerhet
med bättre översikt av er backup

KOMBINERA INFORMATION FRÅN FLERA PLATTFORMAR
cloud management
vscope virtualization
active directory audit
vscope virtualization

Säkrare backup genom enklare åtkomst till information

vScope Backup tillhandahåller användarvänlig inventering. Det ger IT-organisationer en bättre förståelse hur backup av viktig information tas och var den lagras. Vanligtvis krävs både scripting och monitoreringsverktyg för att få fram denna information vilket i sin tur kräver hög teknisk kompetens av användaren. vScope Backup gör istället information lättillgänglig, minskar personberoendet och gör det enkelt att få en bättre förståelse för sin backupmiljö.

vScope Backup förenklar uppgifter inom exempelvis fakturering, compliance, GDPR, SLA-uppföljningen och/eller projektöversikt genom att reducera timmar till minuter. Istället för att lägga resurser på insamling av information, kan IT organisationen fokusera på mer värdefulla uppgifter och leverera bättre resultat för verksamheten.

Om vScope

vScope är en plattform för smart inventering av IT. Plattformen möjliggör ett gemensamt verktyg för dokumentation, rapportering och analyser av hela IT-infrastrukturen. Genom att överbrygga information mellan flera teknologier kan vScope skapa ett helikopterperspektiv av IT:n för flera olika roller i organisationen. Resultatet är ökad transparens, minskat personberoende, effektivare processer och i slutändan en bättre leverans av IT.

Mer om vScope
FÖRDELAR

All viktig information om backup – i en vy

Aggregera information

Automatiserad inventering ersätter manuellt arbete kopplat till insamling, analyser och rapportering och möjliggör en mer produktiv IT-organisation där resurser spenderas på viktigare uppgifter.

Öka förståelsen genom beroendekartläggning

vScope Backup möjliggör beroendekartläggning mellan teknologiska plattformar och ger er möjligheten att visualisera information om exempelvis lagring och virtualisering tillsammans med backup jobs.

Minska kostnader

Samla informationen på en gemensam plattform för att minska administrativt arbete, personberoende och time-to-resolution vid eventuella incidenter. Tillsammans med säkrare backup ger vScope Backup möjligheter till kostnadsbesparingar i era backup-rutiner.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Hitta felkonfigurationer av backups snabbare

Förstå helheten med den fullständiga kartan

vScope Backup ger möjligheten att förstå vilken information som backas up av vad och när. Genom automatisk beroendekartläggning kan ni förstå er backups koppling till lagring, servrar, databaser och viktiga tjänster.

Optimera backups och säkerställ att data är skyddad

Överblicka alla era backup job och konfigurationer i en samlad vy för att snabbt hitta felinställningar som kan riskera data loss.

Distribuera informationen till rätt person

vScope Backup erbjuder skräddarsytt rapporteringsunderlag från er miljö och gör det enkelt att säkert dela viktig information, både internt och externt.

Key features

vScope Backup har många användningsområden för IT-organisationer.

 • All viktig information om backup jobs i en och samma vy
 • Beroendekartläggning från backup, VM, OS, databaser och storage
 • Visa information från exempelvis virtualisering och databaser sida vid sida med backup
 • Förstå vilken data som backup:as i vilka jobs
 • Tillväxttrender för både backup och lagring
 • Demonstrera era backuprutiner med skräddarsydda rapporter
 • Full överblick av alla backup jobs runtime i en och samma rapport
 • Automatisk spårning av failed backup jobs
 • Benchmarka och följ upp era backuprutiner
 • För intern, outsourcad och/eller cloud IT

SCREENSHOTS

Hur kan jag använda vScope Backup?

SMB & Enterprise

Öka produktiviteten genom automatisering

vScope automatiserar arbete kopplat till datainsamling, korrelationer och analyser vilket ger er organisation möjligheten att lägga resurser på mer värdeskapande uppgifter.

En gemensam plattform för hela organisationen

Skapad för samarbeten ger vScope tekniker, management och projektledare samma information, samtidigt, på samma plattform.

Få en holistisk blick av IT:n

vScope skapar transparens och ger möjligheten till en mer holistisk hållning till dokumentation, rapportering och analys av IT.

Hosting & MSP

Öka marginalerna

Samlad rapportering och ökad produktivitet hjälper Hosting & MSP öka marginalerna vid leverans.

Förbättrat faktureringsunderlag

Med automatiska SLA-rapporter om olika IT resurser kan Hosting & MSP förbättra precision och effektiviteten i sina faktureringsrutiner.

Demonstrera leveranskvalité

Öka transparensen och bli bättre på att kommunicera ut värdet av de tjänster ni tillhandahåller.

Mer om Hosting & MSP

Offentlig sektor

“Allt-i-ett” möjliggör kostandseffektivitet

vScope möjliggör skalbar inventering av IT, med andra ord kan du samla flera verktyg i en gemensam vy. Dessutom är vScope inte bara för tekniker utan ett rapporteringsverktyg för hela IT-avdelningen.

Minska leveranskostnader

Minska tiden det tar för för felsökning, uthämtning av information åt kollegor och skapa mer produktiva rutiner där kompetens används till mer viktigare uppgifter.

Minska behovet av extern kompetens

Inbyggda analyser vägleder IT till intressanta fynd relaterat till industrins best-practice och efterlevnader. vScope är er interna expertkonsult som arbetar 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan.

Produktspecifikation

Förkrav
Stödjer
 • Veeam Backup
Inkluderade taggar
 • VMs configured for backup
 • Replication pools configured for backup
 • Total data size
 • Last run status
 • Next run
 • Target directory
 • Target directory size
 • Restore points count
 • Job type
  + 30 fler taggar
Inkluderar analyser
 • Veeam Backup is missing
 • Veeam Backup failed
 • Sure backup jobs failed
 • Optimization – High amount of restore points
 • Parallell processing disabled
 • New backup job created
 • Jobs not running in a long time
 • Jobs with restore points older than 30 days
  + 20 more cases

Vill du kontakta oss?

Är du intresserad av vad vScope Backup kan göra för din verksamhet?

Kontakta oss för en undersökning eller för svar på alla dina frågor.