VSCOPE CLIENT

En smart och agentlös

klientinventering

KOMBINERA DATA FRÅN FLERA PLATTFORMAR
SSL tracker
SSL tracker
SSL tracker
SSL tracker
SSL tracker
OM

Automatiserad datainsamling

Med ett ökat antal tillgångar i omlopp till slutanvändare har behovet för en effektiv och intuitiv inventeringslösning ökat. Med vScope Clients agentlösa inventering kan du dra nytta av en effektiv hårdvaru- och mjukvarudokumentation som enkelt kan integreras med andra system och vScope-produkter.

Använd vScopes kraftfulla datainsamling till flera arbetsuppgifter som säkerhetsöversikt, licenshantering, GDPR, tillgång- & garantihantering eller programvaruhantering.

Om vScope

vScope är en plattform för smart inventering av IT. Plattformen möjliggör ett gemensamt verktyg för dokumentation, rapportering och analyser av hela IT-infrastrukturen. Genom att överbrygga information mellan flera teknologier kan vScope skapa ett helikopterperspektiv av IT:n för flera olika roller i organisationen. Resultatet är ökad transparens, minskat personberoende, effektivare processer och i slutändan en bättre leverans av IT.

Mer om vScope
FÖRDELAR

Löpande inventering

Automatiskt utritade relationer

Slösa inte tid på att manuellt uppdatera informationen eller rita ut kopplingarna. vScope automatiserar processen med sin kraftfulla databasmotor.

Använd klientdata i ett sammanhang

Genom att vara en integrerad del på vScope Cores plattform blir klientdata en del av din organisations samlade IT-bibliotek.

Exportera insikterna

Använd data utanför vScope genom att integrera vScopes kraftfulla insamlingsmotor med existerande CMDBs eller HelpDesks.

vscope client
vscope client
USE CASE

En produkt med flera användningsområden

Programvaruinventering

Skapa egna notifikationer och låt vScope informera om oönskade applikationer på enheter.

Säkerhet – Hitta alla lokala administratörer

Samla information om alla lokala användarkonton på klientdatorer för att skapa rapporter och få notiser om obehöriga administratörer.

Full översikt av garantier och service

Bygg egna garantirapporter för att starta och följa upp ersättningsprojekt.

Features

 • Total mjukvaruinventering på alla klienter
 • Samlade rapporter om garantier och tjänster
 • Kraftfull inventeringsfunktion som även inkluderar påkopplade USB-enheter och skärmar
 • Historisk data som listar alla förändringar som sker
 • Skapa egna notifikationer om klienter med utdaterade eller obefintliga antivirus-skydd
 • Följ licensieringsbegränsningar och garantera efterföljd
 • Bli notifierad när nya klienter tillkommer i nätverket
 • Komplett lista av alla operativsystem som upptäcks, inkluderar Windows, Linux och Unix
SCREENSHOTS

Produktspecifikation

Förkrav
Stödjer

WMI

WinRM

SSH

Data & Information
 • Applied Group Policies
 • Connected USB devices
 • Filesystem usage
 • Installed applications
 • Local Users
 • Local HDDs
 • MAC address
 • OS product keys
 • Running services
 • Windows updates

Och 100+mer

Rapporter & Analyser
 • Active Local user accounts
 • Antivirus is missing
 • Critical Adobe Flash Vulnerability
 • Detected USB-devices has changed
 • Group policy has changed
 • Local administrator accounts named Administrator
 • Machines with no active user
 • Old BIOS found
 • Software with security issues listed
 • Windows Update detection error

Och 100+ fler

KOM IGÅNG

Prova vScope Client

VSCOPE CLIENT INTEGRERAR MED ALLA PRODUKTER PÅ VSCOPE CORES PLATTFORM

vScope Client är en integrerad del av vScope core – En unifierad plattform för datatinsamling. Inget mer behov av att lära sig flera verktyg.
Användare arbetar effektivt på samma sätt – oavsett vilken produkt eller information de sitter med.