VSCOPE NETWORK

Automatiska analyser och inventering av nätverksutrustning

KOMBINERA DATA FRÅN FLERA PLATTFORMAR
SSL tracker
SSL tracker
SSL tracker
SSL tracker
SSL tracker
OM

Intuitiv inventering och rapportering

vScope Network hjälper organisationer hålla en uppdaterad dokumentation av all nätverksutrustning, inkl. switchar, routrar och access points. Realtidsmonitorering är ofta den vanligaste lösningen för att erhålla översikt av denna typ av utrustning. Det är givetvis en väldigt viktig funktion men det monitoreringen saknar är rapportering, beroendeförhållanden och mer ingående information om utrustningen som monitoreras.

vScope erbjuder proaktiv konfigureringskontroll och identifierar potentiella brister hos nätverksutrustning vid ett tidigt stadium. Det dokumenterar automatiskt och strukturerar informationen om alla enheter på en gemensam plats där du kan dela insikter med kollegor, bygga rapporter och specialgjorda notifikationer. Precis data som hjälper organisationer öka produktiviteten och undvika för mycket tid på felsökning.

Om vScope

vScope är en plattform för smart inventering av IT. Plattformen möjliggör ett gemensamt verktyg för dokumentation, rapportering och analyser av hela IT-infrastrukturen. Genom att överbrygga information mellan flera teknologier kan vScope skapa ett helikopterperspektiv av IT:n för flera olika roller i organisationen. Resultatet är ökad transparens, minskat personberoende, effektivare processer och i slutändan en bättre leverans av IT.

Mer om vScope
FÖRDELAR

En gemensam plattform för insikter

Sambandskarta

Få en holistisk inblick över hur ditt nätverk är sammankopplat. vScope korrelerar data automatiskt från alla nätverksenheter med resten av infrastrukturen så som virtualisering, program och databaser.

Proaktivt istället för reaktivt

Identifiera eventuella felkonfigurationer i nätverksenheter eller ändrade inställningar som kan påverka tjänstleveranser.

Håll säkerheten

Okända hål i nätverket kan ge otillåtna användare tillgång till din IT. vScopes precisa information hjälper IT ha full koll på inställningarna och undvika brister och fel.

vscope server
vscope client
USE CASE

Förbättra nätverksdokumenteringen

Uppdatera nätverksinventeringen

Kör en inventering med vScope Network och ta reda på vad som finns, hur det är konfigurerat och få notifikationer när något ändras.

Rapporter om switchportar

Se hur switchportar används och skapa referenspunkter av den aktuella användningen med historisk information som förvaras i vScope.

Försäkra hög användning

Att upprätthålla information om switchanvändningen kan vara omständigt när det görs manuellt. Använd vScope för att automatiskt dokumentera och dela rapporter om switchar i nätverket.

Nyckelfunktioner

 • Uppdaterade rapporter om firmware på switchar, routers och access points
 • Aktiva/inaktiva portar
 • Se switchars position
 • Lista garantiinformation, så som serienummer, tillverkare och OID
 • Stödjer flera tillverkare/leverantörer
 • Information om TDC/UDP-portar
 • Påkopplade VLANs
 • Diverse adress och inställningsinformation
SCREENSHOTS

Not available

Produktspecifikation

Förkrav
Stödjer

Alla nätverksenheter med SNMP

Data & Information
 • Active Switch ports
 • Bridge Address
 • Physical inferfaces MACs
 • Manufacturer
 • OS version
 • Physical network cards
 • Port number
 • Port group – Host number
 • TCP Ports Open
 • Och 10+ fler
Rapporter & Analyser
 • Portgrupper med samma vLAN ID har olika namn
 • Switch lågt antal aktiva/inaktiva portar
 • Switch saknar location field
 • Switch portkonfiguration (TCP) har ändrats
 • Switch TCP-portkonfiguration följdriktighet
 • Switch omstartad
 • Switchar kan ej längre ses av SNMP
 • Oanvända portgrupper
 • Oanvända fysiska nätverkskort
 • Och 10+ fler
KOM IGÅNG

Prova vScope Network

VSCOPE NETWORK INTEGRERAR MED ALLA PRODUKTER PÅ PLATTFORMEN VSCOPE CORE

vScope Network är inte integrerad del av vScope Core – En unifierad plattform för datainsamling. Finns inget behov att lära sig flera verktyg.
Användare arbetar effektivt på samma sätt – oavsett vilken produkt eller informations som hanteras.