VSCOPE STORAGE

Öka synligheten och optimera datalagringen

KOMBINERA DATA FRÅN FLERA PLATTFORMAR
SSL tracker
SSL tracker
SSL tracker
SSL tracker
SSL tracker
OM

Maximera användningen och garantera kostnadseffektivitet

vScope Storage erbjuder ett intuitivt sätt att se användning och konfigurationer hos lagringssystem. NAS, SAN och liknande datalagringslösningar har designerade verktyg som ofta kräver hög expertis för att användas. Att skriva rapporter, optimera datalagringsanvändning och kostnadseffektivisering kan vara tidskrävande och beroende av enskilda nyckelpersoner.

Med vScope Storage kan du samla in all relevant information i en vy, göra proaktiva analyser och dela rapporter med dina kollegor. Det krävs inga förkunskaper för att komma igång, vilket gör vScope Storage till produkten för både management och tekniker som vill ha bättre insikter om datalagringen inom organisationen.

About vScope

vScope is a platform for smart inventory of IT that offers organizations a common view for documentation, reporting and analysis of your entire IT infrastructure. By bridging information from multiple technologies vScope can break the silos of IT and provide a common, unified platform for insights relevant many different roles in the organization. The result is increased transparency according to your needs, lowered dependency to key people, more efficient processes and in the end higher quality of IT delivery.

FÖRDELAR

Smartare investeringar och optimerad användning

Gör informationen om datalagringen mer tillgänglig

En av de största fördelarna med vScope Storage är möjligheten att visualisera kritisk information för hela IT-organisationen. Slipp beroendet av att kollegor samlar informationen åt dig! Att säkert kunna dela externa rapporter, med begränsade vyer, med intressenter utanför IT gör Storage-produkten extra användbar vid kommunikationer med systemägare och vid resursplanering för projekt som sträcker sig över organisationer.

Bättre information leder till smartare beslut

Tillgång till specifikare information tillåter smartare beslut kopplade till kapacitetsplanering och investeringar kopplade till datalagring.

Analyser för vägledning och efterlevnad

Försäkra dig om att era datalagringskonfigurationer matchar industrins best practice. vScopes samlade analyser kommer framhäva viktiga avvikelser och vägleda dig mot bättre efterlevnad och säkrare datalagring.

USE CASE

Kapacitet, användning och prognoser

Fastställ kapaciteten för datalagringen och se användningstrender

Fatta smartare investeringsbeslut baserat på specifikare information.

Hitta och lös flaskhalsar inom datalagringen

Lös problemen med flaskhalsar inom infrastrukturen genom att snabbt precisera LUNs eller andra brister i undersystem.

Upptäck fel i bristande undersystem

Spåra beroenden mellan maskiner och lagringssystem, och undvik nedtid orsakat av felinställningar i undersystem.

Key Features

vScope Storage öppnar upp för flera use cases för IT-organisationer

 • Inventera status för SAN systems, diskdrives, snapshots, storage pools och mer
 • Uppskatta livstiden för diskar
 • Förutse fyllnadsgrader och uppskatta framtida kapacitetsbehov
 • Automatiska hälsokollar av lagringsenheter
 • Samlade alerts om lagringsfel
 • Bli notifierad om problem med LUNs, pools/RAID groups, disks och mer
 • Rita grafer om fyllnadsgrader och lagringsanvändning
 • Skräddarsydd taggning för lättare kategorisering av lagringsresurser
SCREENSHOTS

Product specification

Requirements
Supports

NetApp

EMC VNX

Dell Compellent

HP StorageWorks (eg. HP 3par)

IBM Storwize

Nimble

Tintri

Other SAN solutions supporting SMI-S

Data & Information
 • Percentage data read/written
 • Average data read/write size
 • Pools
 • Total read/write IO
 • Tier
 • Health status
 • Manufacturer
 • Serial number
 • Interface

And 50+ more

Reports & Analysis
 • A-SIS Deduplication not run in past 7 days
 • Backup error
 • Most recent NetApp snapshot is older than 7 days
 • SAN Storage pools with high usage (85-95%)
 • CommVault Backup Snapshot till available
 • NetApp volumes Autosize is disabled
 • Volumes using Thick Provisioning

And 20+ more

GET STARTED

Try vScope Storage

Frequently asked questions

vScope is a subscription-based service with updates, service and support included. Products are licensed on the platform vScope Core, adapted to your environment and your situation. Every product is licensed based on “Billable Units” (BU). For vScope Server for example, this is computed on the number of Server OS. For vScope directory, it is based on accounts and groups, and so on.

Read more about vScope products here.

vScope supports most technological platforms in a datacenter. VMware, Hyper-V, HTTP, WMI, WinRM, MSSQL, SSH, SMI-S, SNMP, Oracle, LDAP are some examples of protocols being used for network inventory. vScope will then automatically correlate the information from all these platforms, in order to give a complete picture of your IT.

You can download vScope for free from our download page. The installation will only take a few minutes. By doing this you will get a chance to explore vScope. Try it today!

We at InfraSight Labs will gladly help you get started. We do this through an assisted trial where our product experts help you customize vScope, and train you based on your needs. Read more about this and other trial offers here.

Monitoring supplies you with valuable information when things go wrong. Simply put, it gives you red and green lights for the current status of your environment. vScope is not real-time monitoring, but instead enables a more proactive approach to running your IT-operations. It’s an IT library, with all configurations and relations in one view!

VSCOPE PRODUCTS INTEGRATES WITH EACHOTHER ON THE VSCOPE CORE PLATFORM

vScope Products is all integrated on vScope Core – a cost efficient platform for reporting, analysis and change of IT.
No need to learn multiple tools. Users work efficiently in the same way – regardless of what product or information they are working with.