VSCOPE VIRTUALIZATION

Allt du behöver veta om din virtuella infrastruktur

KOMBINERA DATA FRÅN FLERA PLATTFORMAR
SSL tracker
SSL tracker
SSL tracker
SSL tracker
SSL tracker

Om vScope

vScope är en plattform för smart inventering av IT. Plattformen möjliggör ett gemensamt verktyg för dokumentation, rapportering och analyser av hela IT-infrastrukturen. Genom att överbrygga information mellan flera teknologier kan vScope skapa ett helikopterperspektiv av IT:n för flera olika roller i organisationen. Resultatet är ökad transparens, minskat personberoende, effektivare processer och i slutändan en bättre leverans av IT.

Mer om vScope
OM

Effektivt, smidigt och intuitivt

Virtualisering har haft en stor inverkan på IT-processernas effektivitet. Däremot har virtualiseringen av hårdvara också skapat nya utmaningar, så som felsökning av prestanda, visualisering av transaktionsflöden och beroenden som ligger dolda i infrastrukturen. Utan en stabil och uppdaterad dokumentation kan IT-proffsen lätt bli överväldigade inför uppgiften att hantera vad de inte kan se.

Detta är varför vi utvecklade vScope Virtualizaion. En smart datainsamling för IT som överbryggar teknologier och tillhandahåller en holistisk metod för dokumentation och analys av IT-miljöer.

FÖRDELAR

Agentlös inventering av virtualiseringen

Detaljerad information om virtualiseringen

Hostar, virtuella maskiner, datastores och hypervisors. Den virtuella infrastrukturen består av många viktiga komponenter och alla kan upptäckas och analyseras av vScope.

Planera i förväg med historisk data

Med hjälp av kraftfull historisk data tillåter vScope dig inte bara att se tillbaka men också förutspå framtiden med datadrivna analyser.

Korrelation – Se in i virtuella maskiner

Det finns inte längre något behov för flera verktyg för att få tag på informationen du behöver. Med korrelerad data från flera teknologier kan du identifiera brister som sträcker sig över teknologiska gränser.

vscope virtualization
USE CASE

En mångsidig produkt

Enkel kategorisering med taggar

Definiera taggningsregler baserat på konfigurationer, relationer eller trender för att automatiskt kategorisera virtuella maskiner.

Lokalisera föräldralösa VMs

Förhindra server sprawls och resurssvinn med samlade rapporter och automatiserade hälsokontroller av den virtuella miljön.

Storleksanpassa den virtuella infrastrukturen

Identifiera underanvända hostar, VMs och datastores för att matcha virtualiseringens inställningar efter organisationens faktiska behov.

Nyckelfunktioner

 • Automatiserade kalkyler för eventuell optimering.
 • Lokalisera föräldralösa VMs och identifiera VM sprawls.
 • Information om hostar, VMware, VMs, Hyper-V maskiner, Azure och EC2 VMs i en vy.
 • Se snapshots och checkpoints som växer i storlek
 • Alla historiska förändringar i VMs inkluderat konfigurationer, tillstånd och gästverktygs status.
 • Översikt av kostnader relaterad till att köra VMs i molnet.
 • Identifiera obrukade eller underanvända datastores.
 • Dashboard med intressanta mätvärden som virtualiseringsindex, överlämningsratio och datalagringsanvändning.
SCREENSHOTS

Produktspecifikation

Förkrav
Stödjer

VMware

Microsoft Hyper-V

Azure

Amazone Web Services

Data & Information
 • CPU Cores Datastores
 • Guest Tool Status
 • HDD
 • Port Groups
 • RAM
 • Snapshot/Checkpoint
 • VLan
 • VM name

Och 100+ fler

Rapporter & Analyser
 • Datastore fylld inom 30 dagar, efter uppskattning
 • Duplicera VMDK UUIDs
 • Hög CPU-användning av översysselsatt CPU på VMware hosts
 • MSDTC Identitet ej unik
 • Inkonsekvent VM config directory namn
 • vDisks i självständiga obeständiga lägen
 • VMs med mer än en snapshot/checkpoint
 • VMs utan NICs
 • VMs med tjock proviantering

Och 100+ fler.

KOM IGÅNG

Prova vScope Virtualization

VSCOPE VIRTUALIZATION INTEGRERAR MED ALLA PRODUKTER PÅ PLATTFORMEN VSCOPE CORE

vScope Virtualization är en integrerad del av vScope Core – En unifierad plattform för datainsamling. Finns inget behov att lära sig flera verktyg.
Användarna arbetar effektivt på samma sätt – oavsett vilken produkt eller information som hanteras.