REFERENS CASE – SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING, SKL

Effektivare samarbete med outsourcing-partners

Sverige Kommuner och Landsting använder vScope för att samla all information från sin IT på ett ställe.

referens skl

Bakgrund

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en arbetsgivar- och intresseorganisation. SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och regioners verksamhet. De representerar alla Sveriges 290 kommuners och 20 landsting/regioners intresse och har ungefär 440 anställda.

Utmaningar

1. Ingen komplett översikt över deras miljö
2. Ingen möjlighet att följa upp leveranser
3. Spridd rapportering från IT-leverantörerna
4. Svårt att utvärdera nya outsourcing-partners
5. Att planera kapaciteten

Fördelar med vScope för SKL

1. Komplett översikt över alla system i en vy
2. Lättillgänglig tillgång till all information om miljön
3. Enkelt att kontrollera leveranserna
4. Förbättrad dialog med leverantörerna
5. Långsiktiga kostnadsbesparingar

En fullständig översikt över både IT-miljön och leveransen

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) använder idag plattformen vScope för att få övergripande kontroll över sin tjänsteleverans och beställning av IT. Plattformen ger full överblick av IT-miljöns olika komponenter och föreslår förbättringar.

– vScope ger mig en större trygghet då jag nu i betydligt större utsträckning kan vara säker på att vi har den IT-miljö som vi betalar för, konstaterar Urban Karlsson, ansvarig för IT-driften på SKL.

vScope skapar ytterligare värden för SKL då de nu ska byta outsourcingleverantör. Plattformen ger SKL snabbt tillgång till information om resursnyttjande, vilka komponenter som faktiskt används och bör flyttas över till den nya leverantören samt vilka som kan skrotas helt.

– Vi har även identifierat ett antal luckor i de olika IT-systemen där insatser behövs för att effektivisera dem. Det kan handla om att vissa servrar är underdimensionerade, vilket inte bara ger sämre prestanda utan även utgör en säkerhetsrisk som vi behöver åtgärda, fortsätter Urban.

”Åh så skönt”, för jag kunde äntligen känna att jag fick koll på hela vår IT-miljö

Leder till en förbättrad dialog med leverantören

vScope bidrar även till kvalitetsarbetet då de kan följa upp att leverantörerna faktiskt levererar det SKL betalar för.

– Det ger både en tidsvinst för våra medarbetare och en långsiktig kostnadsbesparing i leverantörsavtalen. vScope hjälper även våra leverantörer att vässa sina system då vi båda får samma information från plattformen och kan utvärdera det gemensamt i en konstruktiv dialog, säger Urban.

Tidigare var SKL tvungna att manuellt gå igenom beställd dokumentation för respektive system för att skapa sig en bild av prestandan i IT-miljön.

– Den stora fördelen med vScope är att den knyter ihop IT-tjänstens olika delar genom att hämta information från respektive system och sedan presentera resultatet i en helhetsbild, som exempelvis visar samtliga servrars prestanda. Dessutom kan jag när som helst gå in och få en ögonblicksbild av IT-miljön utan att behöva göra en beställning eller kontakta en kollega för underlag, säger Urban.

SKL:s omfattande IT-miljö, som bland annat inkluderar över 1 000 användare och fem dotterbolag, är en komplex verksamhet som nu blivit betydligt mer lätthanterlig.

– Den första känslan jag fick när vi installerat vScope och jag såg resultaten var ”Åh så skönt”, för jag kunde äntligen känna att jag fick koll på hela vår IT-miljö på ett enkelt sätt, avslutar Urban Karlsson.

Vad kan vScope göra hos er organisation?

Ta reda på hur du kan förbättra ditt företag