Assisted Trial av vScope 2018-05-28T07:09:33+00:00
GUIDE

Välkomen till
Assisted Trial av vScope

Utforska er IT tillsammans med oss

Introduktion

Hej!

Tack för förtroendet att få genomföra en Assisted Trial av vScope tillsammans med er! Genom vScope får ni en unik möjlighet att se er egen IT från ett helt nytt perspektiv. Alla som jobbar med IT har behov av information för att kunna göra sitt jobb så bra som möjligt. vScope levererar därför information anpassad till de olika rollerna som finns i just er organisation.

I denna guide hittar ni en översikt av vad en Assisted Trial är, vilka delar den innehåller, vad ni behöver förbereda samt lite information om vScope. Av erfarenhet vet vi att en trial ger störst värde i den miljö som man är mest bekant med och därför görs utvärderingen i er egen driftsmiljö. Här kommer ni direkt att få många värdefulla insikter och flertalet av dessa har ett bestående värde även efter att er trial är avslutad.

Vårt mål är att ni ska kunna få så mycket ut av er Assisted Trial som möjligt och vi finns alltid tillgängliga för frågor och funderingar, tips och tricks.

Hälsningar
Teamet på InfraSight Labs

Processen för er Assisted Trial

STEG 1

Installation

Vi börjar med att installera och konfigurera vScope. Detta tar ungefär en timme och görs tillsammans med en av era tekniker. Vilka förberedelser som krävs kan ni läsa längre ner.

STEG 2

Workshop

Under workshopen går vi tillsammans igenom hur vScope fungerar samt har som mål att ge er några omedelbara insikter om er driftsmiljö. Vi ser gärna att så många som möjligt från er deltar.

STEG 3

Uppföljning

Ni fortsätter utvärdera och testa vScope, vi är tillgängliga för frågor och feedback och vi jobbar tillsammans för att hitta fler värden för er organisation.

Mellan dessa steg sker kontinuerligt informell kontakt i form av exempelvis teknisk support, frågor om produkten och tips för att komma igång. Vårt mål är att maximera värdet av er Trial vilket betyder att vi gärna vill höra alla frågor och all feedback.

Steg 1 – Installation

Målsättning: Driftsätta vScope i ert datacenter och ge en grundläggande introduktion till verktygen
Tidsåtgång: ca 1 timme
Deltagare: En tekniker från er tillsammans med en produktspecialist från oss

En Assisted Trial inleds med en installation av vScope i er miljö. Detta gör vi oftast via skärmdelning tillsammans med en av era tekniker. Vi har också möjlighet att besöka er på plats om så önskas (till en extra kostnad). Installationen i sig tar inte mer än runt 10 minuter men för att säkerställa att produkten fungerar som utlovat hjälper vi även till med konfiguration. Detta arbete innefattar bland annat uppsättning av användarkonton, profilinställningar samt inmatning av kontoinformation till exempelvis er virtualisering, operativsystem, databaser, SAN, webcertifikat m.m. Totalt räknar vi därför med att installationstillfället tar ungefär en timme. Vi brukar använda oss av verktyget join.me för skärmdelning.

Förberedelser

För att kunna genomföra installationen så smidigt som möjligt ber vi er förbereda följande:

1. Sätt upp en server

vScope hostas på en (virtuell eller fysisk) server i ert datacenter. Minimikraven för denna server är följande:

*vScope kan även köras i en Docker Container samt på Linux OS, men Linux-versionen stöder inte upptäckten av Windows-system (WMI). Prata med oss om ni önskar installera vScope med något av dessa alternativ.

2. Targets & Credentials

För att göra discoveries i ert datacenter behövs IP/hostname (targets) och tillhörande kontouppgifter. Se till att ha dessa tillgängliga inför en installation. Vi rekommenderar er att konfigurera vScope så komplett som möjligt vid installationstillfället för att kunna ge största möjliga värde. Exempel på information som bör finnas tillgängligt vid installationstillfället:

Targets – Vad ska scannas (IP/Range/Hostname)?

 • Adress, exempelvis ”vCenter.company.local”
 • IP-adress, exempelvis “10.1.0.5”
 • IP-range exempelvis “192.168.0.1-192.168.0.254” eller ”10.3.14/22”

Kontouppgifter för varje plattform (användarkonto & lösenord)
vScope har endast läsrättigheter och kan inte göra några förändringar i er driftsmiljö. När vi konfigurerar vScope behöver ni tillgång till konton med läsrättigheter för de olika resurserna ni önskar scanna. Exempelvis fungerar ett servicekonto med maximala läsrättigheter perfekt.

 • Exempel: User “Administrator” med password “*******“
 • Använd befintliga konton eller skapa ett specifikt vScope-konto

Mer information om vilka kontorättigheter som behövs för respektive plattform hittar ni här: Reading Accounts for vScope

3. Konfiguration av portar

vScope kommunicerar genom olika API:er och protokoll och det kan därför eventuellt bli aktuellt att se över portkonfigurationerna.

Mer information och en kort beskrivning över vilka portar som vScope använder hittar ni här: What Ports are used by vScope?

Steg 2 – Workshop

Målsättning: Ni ska förstå och kunna använda vScope samt ha fått lite nya insikter om er IT
Tidsåtgång: 2-3 timmar
Vem: Så många som möjligt från organisationen. Detta är ett bra tillfälle att lära sig massor!

Efter installationen låter vi vScope gå några dagar för att samla data och historik. Då får ni också möjlighet att bekanta er med vScope genom att på egen hand klicka er runt. Därefter håller en produktspecialist från InfraSight Labs en workshop tillsammans med er. Workshopen syftar till att utbilda er i vScope samtidigt som ni får ta del av alla insikter som upptäcks under tillfället. Då workshopen utförs med er miljö som utgångspunkt hittas oftast väldigt många intressanta diskussionspunkter. Ni får hjälp att, med egen data, bygga dokumentation, analyser och rapporter som ni kan ha användning för direkt.

Under workshopen har ni möjlighet att ställa frågor och eventuellt göra ytterligare konfigurationer av vScope. Dessutom är detta ett bra tillfälle för att anpassa vScopes funktionalitet ännu bättre efter er IT-miljö och era behov.

Totalt uppskattas en workshop ta mellan två-tre timmar och utförs normalt online. För en extra kostnad finns möjlighet att hålla workshopen på plats.

Steg 3 – Uppföljning och fortsättning

Målsättning: Utvärdera trialen och diskutera fortsatt licensiering

Efter avslutad workshop har ni tid på er att utvärdera och testa vScopes fulla funktionalitet i er miljö under resten av testperioden. Vi från InfraSight Labs är tillgängliga för att besvara frågor, guida er i implementationen samt samla feedback från er för att säkerställa att vScope uppfyller era krav på bästa sätt. En säljrepresentant kommer också vara tillgänglig för att diskutera licensrelaterade frågor.

Efter testperiodens slut har ni möjlighet att fortsätta använda vScope i ett licensavtal utan ytterligare tekniska konfigurationer eller startkostnader. vScope är installerad och klar att användas tillsammans med all data och kunskap ni samlat under perioden.

Om ni väljer att inte gå vidare med ett licensavtal finns inga förbehåll eller dolda avgifter. Vår ambition är att en Assisted Trial alltid ska ge bestående värden som ni kan ha nytta av under lång tid framöver.

Övrig information

Säkerhet

För att säkerställa högsta möjliga säkerhet har vi vidtagit följande åtgärder:

 • All kontoinformation är krypterad och lagrad på er vScope-server
 • vScope agerar endast ”read-only” och har inte möjlighet att utföra något eller skriva något i er miljö (förutom till vScope-servern själv)
 • Inga lösenord kan visas, återanvändas i remote-login eller hämtas av någon användare
 • Gällande Discovery av databaser läser vScope endast metadata om dessa. vScope varken kan, eller kommer kunna, läsa något innehåll från själva databaserna

Kommunikation med InfraSight Labs

Er installation av vScope kräver internetuppkoppling för att kommunicera med våra supportsystem, vilket sker på följande sätt:

 • Licens- & faktureringskonto: https://account.vscope.net/… (HTTPS, TCP 443)
 • vScope programvaru-uppdateringar (HTTP, TCP 80)
 • Servicefunktioner såsom buggrapportering, valbar säkerhetskopiering och heartbeat: https://upload.vscope.net/… (HTTPS, TCP 443)
 • Om ni använder vScope mail-server behöver ni också tillåta en utgående koppling på TCP 587, riktad mot smtp.mailgun.org.

Kontakt

Detaljerad information om konfiguration, problemsökning och annat hittar du här:

Kontaktuppgifter:

 • För frågor angående licensiering: kontakta er säljrepresentant från InfraSight Labs
 • För supportfrågor och frågor om hur vScope fungerar och kan användas: kontakta vår Support, antingen via Online Support-funktionen i vScope eller på email: support@infrasightlabs.com

Om vScope

vScope är en plattform för smart inventering av IT som erbjuder företag och organisationer en gemensam vy för dokumentation, rapportering och analys av hela IT-infrastrukturen. vScope bryter tekniska och organisatoriska barriärer och ger er insikter som är relevanta för många olika arbetsroller. Resultatet är ökad transparens, minskat beroende av nyckelpersoner och effektivare processer vilket i slutändan leder till en bättre kvalité på er IT.

Dokumentation

Automatiskt strukturerad och perfekt underhållen dokumentation av IT-infrastrukturen.

Läs mer >

Analys

Låt vScope utföra analyser och automatiska hälsokollar av IT:n för proaktiva processer.

Läs mer >

Integration

Låt vScope hantera informationsinhämtningen av IT:n och använd den kvalitativa informationen i existerande system.

Läs mer >

Om Infrasight Labs

InfraSight Labs AB grundades i Malmö 2010, efter en idé från ett forskningsprojekt inom IT-säkerhet. Sedan dess har produkten vScope vuxit fram som ett professionellt verktyg för dokumentation, rapportering och analys av IT-infrastruktur som kan användas av hela organisationen. Affärsvärlden och NyTeknik utsåg InfraSight Labs till ett av Sveriges 33 hetaste unga teknikbolag 2015 och två år i rad, 2016 och 2017, blev företaget utsedda till ett av de mest intressanta teknikföretagen i Europa som en Red Herrings Top 100-finalist.