GDPR 2018-03-08T13:16:16+00:00
VSCOPE FÖR GDPR

Kartläggning, visualisering
och rapportering för att hantera GDPR

VSCOPE OCH

GDPR

 • Dokumentation & rapportering för GDPR
 • Automatiserade granskningar för att försäkra beredskap
 • Kollaborativ för att uppvisa efterlevnad
Prova nu

Automatiska kontroller av tillgångar

Öppen & transparent

Information om förändringar

Ha informationen tillgänglig med vScope

Nyckeln till att efterleva kraven från GDPR är att ha full koll på informationen och snabbt besvara standardfrågor, som vilken data som finns, var den är förvarad och vilka som har tillgång till den. Dessvärre har många organisationer dålig åtkomst och förståelse för hur deras IT ser ut. Detta gör det svårt att utföra gapanalyser och se omfånget av en åtgärdsplan för GDPR. Att inte ha tillgång till noggrann information om IT:n kan också skapa komplikationer relaterade till kraven att kunna visa hur väl man efterlever GDPR.

Vi presenterar vScope. En automatisk IT-inventering som kartlägger och visualiserar IT-tillgångar på ett intuitivt och flexibelt sätt. Med vScope kommer din organisation dra nytta av precis information som är lätt att hantera och dela, vilket tillåter er att bättre följa kraven från GDPR.

Om GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR)  har för avsikt att stärka skyddet och rättigheterna av personlig information. Med GDPR kommer företag mer eller mindre bli tvingade till att vara försiktigare när de hanterar och använder personlig information. För att handskas med den här utmaningen kommer företag inte enbart behöva rätta informationsinsamlingen efter kraven från GDPR, utan även se över underliggande system och infrastrukturer inom företaget som innehåller känslig data.

Hur kan jag använda vScope för GDPR?

1. Börja efterleva GDPR

Få en full översikt av IT:n

Automatisk inventering och korrelering av datan ger ett holistiskt perspektiv över servrar, databaser, tjänster, användare och rättigheter.

Gapanalys för att se omfattningen

Använd inbyggda rapporter eller bläddra i vScopes information för att besvara frågor relaterade till GDPR.

Uppfyllnad

Uppföljning på förändringar och distribuera rapporter och insikter till kollegor för att försäkra efterlevnad innan deadline.

2. Fortsatt efterlevnad

Automatisk utvärdering varje dag

Fortsätt vara informerad om vad som händer med en automatiskt uppdaterad dokumentation med inbyggda notifikationer relaterade till GDPR.

Bli informerad om något förändras

Missa aldrig några ändringar kopplade till nya eller flyttade IT-tillgångar eller förändringar av läsrättigheter som kan påverka efterlevnaden.

Uppvisa efterlevnad av GDPR

Med ytterligare funktionalitet kan du enkelt kommunicera ut att GDPR uppfylls till intressenter med skräddarsydda rapporter.

Fastslå vad ni har – Lista alla olika typer IT-tillgångar

Överraskande nog saknar många organisationer uppdaterad och detaljerad information över IT-tillgångar som servrar, databaser, tjänster och användarkonton. Utan en exakt översikt av IT-miljön är det nästan omöjligt att inse hur mycket GDPR kan påverka affärsverksamheten.

vScope inventerar och kartlägger hela IT-infrastrukturen, och tillåter organisationer använda omfattande dokumentation, inkl. hur tillgångar är kopplade och relevanta rättighetsinställningar relaterade till GDPR.

Garantera kunskapen om vart information lagras

Att veta var informationen lagras ger dig bättre insikter om vem som har tillgång till den och visa ifall dataöverföringen är gränsöverskridande. Med vScope får du en överblick av systemen och ser var känslig information förvaras, inkl. åtkomsträttigheter och till vad. Använd taggar för att skräddarsy informationen och bygg rapporter för kritisk information kopplad till GDPR.

Använd bedömningen till gapanalyser

Förstå gapet mellan den nuvarande strategin och GDPR-kraven med hjälp av vScopes utvärdering. Du kan dra nytta av både inbyggda rapporter och analyser kopplade till GDPR, vilket skapar en stabil grund för vad som behöver utföras.

Håll dig informerad om er IT

Nyckeln till att efterleva GDPR är att fortsätta hålla sig uppdaterad om IT:n. Genom att använda vScope kan du dra fördel av att alltid ha tillgång till den senaste information om hur din IT faktiskt ser ut. Detta inkluderar information om servrar, databaser, användarkonton, program, tjänster och mycket, mycket mer.

Hur vScope underlättar GDPR för organisationer

Tillgång till en exakt IT-dokumentation har flera värdefulla use cases kopplade till GDPR.

 • DIPA och analyser av dataskydd
 • Skräddarsydda GDPR-rapporter för både interna och externa intressenter
 • Uppdaterad och exakt dokumentation varje gång du behöver den
 • Identifiera konton med för mycket läsrättigheter
 • Egna rapporter om GDPR
 • Inbyggda analyser som hjälper IT med värdefulla insikter om GDPR-efterlevnad
 • Specialgjorda notifikationer om ändringar i rättighetsinställningar
 • Rapporter om inaktiverade AD-konton och OU
 • Dela rapport över av rättighetsnivå ”Everyone can read”
 • Översikt över alla aktiva och inaktiva domänadminstratörer

Vanliga frågor

vScopes rapporteringsverktyg tillåter dig inte enbart att bygga egna rapporter med detaljerad data. Du kan även distribuera rapporter med email, XLXS/CSV eller direkt i vScope. Med åtkomstkontroll för dina rapporter kan du bjuda in externa parter att läsa (enbart) rapporter om ex. GDPR. Integrera vScope med ditt Active Directory för att tillåta kollegor använda deras existerande konton för logga in.

Läs mer om rapportering i den här blogginlägget:

Working with external reporting in vScope

eller

How to integrate vScope with Active Directory or LDAP service

vScope stödjer de flesta teknologiska plattformarna i ett datacenter. Vmware, Hyper-V, HTTP, WMI, WinRM, MSSQL, SSH, SMI-S, SNMP, Oracle och LDAP är några exempel på protokoll som inventeras. vScope inventerar först tillgångarna och korrelerar sedan automatiskt informationen från dessa plattformar för att ge dig en omfattande karta över din infrastruktur.

vScope erbjuder en komplett översikt av IT som sträcker sig från fysiska hostar, VMs, OS, databaser, användarkonton, nätverk, webbcertifikat och file shares. Den inventerar inte på en djupare nivå än file shares.

Du kan ladda ned vScope gratis från vår nedladdningssida. Installationen tar bara några minuter. Genom att göra detta får du en chans att utforska vScope. Prova den idag!

Vi på InfraSight Labs hjälper dig gärna komma igång. Detta gör vi bäst med en assisted trial där våra produktexperter hjälper dig sätta upp vScope, och träna dig i verktyget baserat på era behov. Läs mer om detta och andra trials här. Du kan också kontakta våra regionala partners.

Want to contact us?

Do you want to know more about what vScope can do for your business?
Contact us for a demo or if you have any questions.