vScope Core 2018-03-06T09:23:45+00:00
VSCOPE CORE

En världsledande upptäcksmotor för IT-inventering

En mångsidig plattform för alla i organisationen

Hur vScope Core används

Analyser

Låt vScope sköta analyser och automatiska hälsokollar av IT:n för proaktiva och effektiva processer.

Läs mer >

Dokumentation

Strukturera och underhåll en perfekt dokumentation av IT-infrastrukturen automatiskt.

Läs mer >

Integration

Gör vScope till IT:ns datainsamlingsmotor och integrera kvalitetsinformationen med existerande system.

Läs mer >

Varför vScope Core?

Organisationer blir allt mer beroende av IT för att kunna uppnå verksamhetsmålen. Däremot existerar tekniska barriärer som separerar miljön och IT-organisationen till uppdelade enheter, som silos, som i sin tur skapar svåra utmaningar som måste hanteras gör att garantera en effektiv och säker IT. IT-organisationer behöver ett enkelt sätt att snabbt komma åt informationen de behöver för sina ansvarsområden. Inga tekniska barriärer. Inget beroende av andra människor. Inga fler kalkylblad med utdaterad information.

vScope Core bryter ned IT-silos och skapar en gemensam, kollaborativ plattform som IT-organisationen har åtkomst till och enkelt kan distribuera information till alla som behöver den. Genom att använda vScope blir IT-processerna mer transparenta, minskar beroenden av nyckelpersoner och frigör informationen fri åt alla inom IT-organisationen. Det behövs ingen teknisk kompetens för att komma åt informationen.

Om vScope

vScope är en plattform för smart inventering av IT. Plattformen möjliggör ett gemensamt verktyg för dokumentation, rapportering och analyser av hela IT-infrastrukturen. Genom att överbrygga information mellan flera teknologier kan vScope skapa ett helikopterperspektiv av IT:n för flera olika roller i organisationen. Resultatet är ökad transparens, minskat personberoende, effektivare processer och i slutändan en bättre leverans av IT.

Mer om vScope

All information om din IT på en plats

Samla all information om dina IT-resurser på en plats. vScope Core inventerar IT:n automatiskt, kartlägger beroenden mellan resurser och tillåter dig slippa manuella rutiner som går ut på att underhålla dokumentation i kalkylblad.

Vilka teknologier har vScope stöd för?

Automatisera manuella rutiner kopplade till dokumentation

Ersätt de gamla kalkylbladen som källa för informationen med en modern plattform för kollaborativ IT-dokumentation. vScope Cores inventering är helt automatiserad vilket resulterar i ökad produktivitet hos IT-personalen då de ej längre behöver uppdatera konfigurationerna i kalkylblad.

Se samma information samtidigt

I vScope Core har alla inom IT-organisationen möjlighet att samtidigt visa samma information ur olika perspektiv. Detta gör vScope relevant för personer med flera olika roller i organisationen, frigör informationen och tillåter alla att hålla sig uppdaterade om vad som är viktigast ur deras ansvarsperspektiv.

Läs mer om rapportering i vScope

Historik – exakt allt

Till skillnad från monitorerings- och andra inventeringsverktyg har vScope den kraftfulla möjligheten att blicka tillbaka i tiden. vScope Core låter dig se informationen hela vägen tillbaka till dagen då plattformen installerades. Vet exakt vad som hände i din miljö vid alla givna datum och följ alla förändringar som skett.

Spendera tiden på viktigare ärenden

Installerat och färdigt på minuter, automatiska uppdateringar och inga tekniska workshops behövs för att komma igång. vScope är designat att minska tiden som läggs på underhåll och öka tiden för att få saker gjorda istället.

Vilken information är du ute efter?

Möjligheten att välja vilka produkter du vill ha skapar en skräddarsydd upplevelse för din organisations behov.

BACKUP

Försäkra att data är skyddad med information om backups i vScope

CERTIFICATE

Undvik otillgängliga tjänster orsakat av icke giltiga certifikat.

CLIENT

Erhåll en komplett dokumentation för alla laptops och klientdatorer

CONTAINER

Försäkra effektiviteten för containers med alla detaljer om konfigurationer lättillgängliga.

DATABASE

Behandla din kritiska verksamhetsdata med den respekt den förtjänar.

DIRECTORY

Ha full uppsikt över användarkonton, optimera licenser och förbättra hanteringen av åtkomstbehörigheter.

NETWORK

Se till att närverksenheter är korrekt inställda för en säkrare nätverksmiljö.

PRINTER

Håll dig uppdaterad om skrivaranvändning och öka supporteffektiviteten.

SERVER

Hundratals use cases som inkluderar bland annat tillgångshantering, säkerhet, GDPR och licensering. En bästsäljare.

STORAGE

Underlätta kostnadsoptimering med fördjupad information om SAN disk-användningen.

VIRTUALIZATION

Ännu en bästsäljare. Optimera och justera den virtuella infrastrukturen efter den faktiska användningen och få en effektivare IT.

Frequently Asked Questions

vScope är en prenumerationstjänst med uppdateringar, service och support inkluderat. På plattformen vScope Core licensieras valfritt antal produkter anpassat efter er miljö och er situation. Varje produkt licensieras på ”Billable Units”(BU). För vScope Server är detta exempelvis antalet inventerade Server OS, för vScope Directory antalet domänkonton etc.

Läs mer om vScopes produkter här.

vScopes revisioner sker utan agenter. Detta gör vScope väldigt enkelt att installera och underhålla. En installation tar sällan mer än 15-20 minuter. Revisionen konfigureras med credentials och targets.

För tillfället levereras vScope på plats med en installation som görs på en server i er miljö.

Du kan ladda ned plattformen vScope Core gratis på vår nedladdningssida. Denna ger dig tillräcklig funktionalitet för att komma igång med vScope. Vi rekommenderar däremot att ni provar vScope Unlimited under en så kallad Assisted Trial som genomförs med en av våra produktexperter på InfraSight Labs. Lär mer om våra Trial-koncept här.

vScope stödjer de flesta teknologiska plattformarna i datacenter. VMware, Hyper-V, HTTP, WMI, WinRM, MSSQL, SSH, SMI-S, SNMP, Oracle och LDAP är ett par exempel på protokoll som används för nätverksinventering. vScope kommer sedan automatiskt korrelera informationen från dessa plattformarna för att ge helhetskartan av IT:n.

Get started with vScope

1. DOWNLOAD

Install & configure vScope in only a couple of minutes and start inventory your IT.

Free download
2. ONLINE TUTORIAL

Learn how to use vScope with resources our online resources.

Find tutorials
3. EXPLORE

Evaluate the vScope products, run a trial & explore vScope’s functionality.

Trial offers