Client 2018-02-08T14:56:32+00:00
VSCOPE CLIENT

En smart och agentlös

klientinventering

KOMBINERA DATA FRÅN FLERA PLATTFORMAR
SSL tracker
SSL tracker
SSL tracker
SSL tracker
SSL tracker

OM

Automatiserad datainsamling

Med ett ökat antal tillgångar till slutanvändare i omlopp har även behovet för en effektiv och intuitiv inventeringslösning ökat. Med vScope Clients agentlösa inventering kan du dra nytta av en effektiv hårdvaru- och mjukvarudokumentation som enkelt kan integreras med andra system och vScope-produkter.

Använd vScopes kraftfulla datainsamling till flera uppgifter som säkerhetsöversikt, licenshantering, GDPR, tillgång- & garantihantering eller programvaruhantering.

FÖRDELAR

Löpande inventering

Automatiskt utritade relationer

Slösa inte tid på att manuellt uppdatera informationen eller rita ut kopplingarna. vScope automatiserar processen med sin kraftfulla databasmotor.

Använd klientdatan i ett sammanhang

Genom att vara en integrerad del på vScope Cores plattform blir klientdatan en del av din organisations dedikerade IT-bibliotek.

Exportera insikterna

Använd datan utanför vScope genom att integrera vScopes kraftfulla insamlingsmotor med existerande CMDBs eller HelpDesks.

vscope client
vscope client
USE CASE

En produkt med flera användningsområden

Programvaruinventering

Skapa egna notifikationer och låt vScope informera om oönskade program på enheter.

Säkerhet – Hitta alla lokala administratörer

Samla informationen om alla lokala användarkonton på klientdatorer för att skapa rapporter och notiser om obehöriga administratörer.

Full översikt på garantier och service

Bygg egna garantirapporter för att starta och följa upp ersättningsprojekt.

Nyckelfunktioner

 • Total mjukvaruinventering på alla klienter
 • Samlade rapporter om garantier och tjänster
 • Kraftfull inventeringsfunktion som även inkluderar påkopplade USB-enheter och skärmar
 • Historisk data som listar alla förändringar som sker
 • Skapa egna notifikationer om klienter med utdaterade eller obefintliga antivirus-skydd
 • Följ licensieringsbegränsningar och garantera efterföljd
 • Bli notifierad när nya klienter tillkommer i nätverket
 • Komplett lista av alla operativsystem som upptäcks, inkluderar Windows, Linux och Unix
SCREENSHOTS

Produktspecifikation

Förkrav
Stödjer

WMI

WinRM

SSH

Data & Information
 • Applied Group Policies
 • Connected USB devices
 • Filesystem usage
 • Installed applications
 • Local Users
 • Local HDDs
 • MAC address
 • OS product keys
 • Running services
 • Windows updates

Och 100+mer

Rapporter & Analyser
 • Aktiva lokala användarkonton
 • Antivirus-skydd saknas
 • Kritiska Adobe Flash-sårbarheter
 • USB-enheter har ändrats
 • Gruppolicys har ändrats
 • Lokala administratörer namngivna Administratör
 • Maskiner utan aktiva användare
 • Gammal BIOS funnen
 • Mjukvaror med säkerhetsproblem
 • Upptäckta fel med Windows Update

Och 100+ fler

KOM IGÅNG

Prova vScope Client

VSCOPE CLIENT INTEGRERAR MED ALLA PRODUKTER PÅ VSCOPE CORES PLATTFORM

vScope Client är en integrerad del av vScope core – En unifierad plattform för datatinsamling. Inget mer behov av att lära sig flera verktyg.
Användare arbetar effektivt på samma sätt – oavsett vilken produkt eller information de sitter med.