Container 2018-02-08T14:39:46+00:00
VSCOPE CONTAINER

Automatisera inventering och analyser
av container-miljön

KOMBINERA DATA FRÅN FLERA PLATTFORMAR
SSL tracker
SSL tracker
SSL tracker
SSL tracker
SSL tracker
OM

Ett intuitivt sätt att se container-miljön

Att använda containers kan skapa en mycket flexiblare och stabilare tjänstleverans för företag. Men teknologin kan även skapa utmaningar för IT-organisationen, som exempelvis att nya rutiner, personalutbildning och ett behov av fungerande kommunikation och koordination mellan arbetslag.

vScope Container kräver ingen förkunskap inom varken scripting, containers eller mjukvaruorienterad arkitektur. Få en snabb överblick av alla containers, motorer och bilder, och börja distribuera rapporter med relevanta mätvärden till arbetslag och intressenter.

FÖRDELAR

Automatisk & enkel att använda

Förvalta en uppstramad containermiljö

Håll containermiljön uppstramad  med hjälp av vScopes samlade förslag för optimerad prestanda.

Intuitivt att använda för alla

För att använda vScope Containers behövs inga förkunskaper om containers, och skapar därmed direkt värde för alla som använder det – vare sig det är proffs eller nybörjare.

Transparent och samarbetsuppmuntrande kommunikation

Rapportering, exportering och integrering är några funktioner i vScope som tillåter dig att enkelt distribuera information om din containermiljö till olika arbetslag och intressenter inom organisationen.

vscope container
vscope container
USE CASE

Håll containermiljön nätt och städad

Lokalisera containers som gick ut en tid tillbaka

Hitta oanvända containers och ta bort dem för att städa upp i din containermiljö.

Leta efter felkonfigurationer

Containers kan av olika anledningar misslyckas att starta om. vScope kommer automatiskt finna dessa och starta om deras policys åt dig.

Holistik vy över containermiljön

Bygg egna rapporter eller sätt notifikationer om alla maskiner, containers, bilder och volymer i din miljö.

Nyckelfunktioner

 • Rapporter om bildstorlekar, och containers som använder dem
 • Hitta det mest använda lagret för containerbilder
 • Identifiera utspridda bilder
 • Rita grafer om volymtillväxt
 • Identifiera den högsta växtkapaciteten för en containertjänst
 • Förstå underliggande nätverksstrukturen
SCREENSHOTS

Produktspecifikation

Förkrav
Stödjer

Docker

Data & Information
 • Container Status
 • Container Restart Policy
 • Finished Date
 • Creation Date
 • Containers Running
 • Engine Labels
 • Logging Driver
 • Directories
 • Repo tags
 • Docker version

Och 50+ fler

Rapporter & Analyser
 • Containers som inte körts på 7 dagar
 • Containers som inte körts på 14 dagar
 • Nya Containers de senaste 30 dagarna
 • Borttagna Containers de senaste 30 dagarna
 • Containers som startats om fler än 3 gånger
KOM IGÅNG

Prova vScope Container

VSCOPE CONTAINER INTEGRERAR MED ALLA PRODUKTER PÅ VSCOPE CORES PLATTFORM

vScope Container är en integrerad del av vScope Core – En unifierad plattform för datainsamling. Finns inget behov att läsa sig flera verktyg.
Användare arbetar effektivt med samma metod – oavsett vilken produkt eller information de är ute efter.