Trademarks

Owned by InfraSight Labs AB

vScope – Trademark Details (Sweden)

Ansökningsnummer: 201106733
Ansökningsdatum: 2011-09-07
Registreringsnummer: 502319
Registreringsdatum: 2011-12-09
Reg. periodens utgång: 2021-12-09
Typ: Ord

Varor & Tjänster

Klass: 42

Installation av datormjukvara; design/utformning av datormjukvara/webbplatser/webbsajter; teknisk support avseende datorer (datormjukvara); uthyrning av datormjukvara/datorprogramvara; rådgivning avseende datormjukvara; design och utveckling av mjukvara; kvalitetskontroll; datorstödda designtjänster relaterad till arkitektur; kvalitetskontroll av datormjukvaror; kvalitetskontroll av datorsystem.

vScope – Trademark Details (European Union)

Filing number: 016384489
Date of receipt: 17/02/2017
IR number: 1369868
Registration date: 13/06/2017
Expiry date: 17/02/2027
Type: Word

Goods & Services

Classes:

  • 9 Computer software; computer software in the field of computer network management for use in monitoring, analyzing and generating reports regarding computer networks and IT-infrastructure.
  • 42 Rental of computer software; software as a service [SAAS]; quality control relating to computer systems and computer software; software as a service (SAAS) for management, monitoring, analyzing and generating of reports regarding computer-based information systems and networks.
  • 45 Licensing of computer software.