Vad betyder
vScope Legacy?

vScope Legacy är namnet på den licensierade funktionalitet som finns tillgänglig i vScope fram till version 2.x. En vScope licensierad med Legacy motsvarar funktionaliteten av en (ganska stor) fristående produkt. Om du har landat på den här sidan och har en befintlig installation av vScope körandes i ditt datacenter så är denna installation troligtvis licensierad med vScope Legacy.

Bakgrund – vScope som EN produkt

vScope har alltid varit en samlingspunkt för relevant och värdefull information om IT. En gemensam plats för att överblicka hela IT infrastrukturen helt oberoende teknisk plattform. vScope ger möjligheten att automatiskt korrelera information mellan olika stängda “tekniksilos” i syfte att bättre visualisera helheten och att automatisera manuella rutiner.

Att tillhandahålla en så omfattande produkt som vScope är en utmaning. Vi vill tydligt förklara och visa vilka värden vScope kan ge för varje organisations unika behov. Vidare måste vi tillhandahålla licensiering och paketering av vår produkt på ett vis som är anpassat för olika företagsformer. Något som inte alltid har varit helt enkelt när vScope är paketerat i formatet: “one-size-fits-all”.

vScope 3 – En plattform för FLERA vScope-produkter

Från och med releasen av vScope 3 består vScope av flera delar. vScope Core, som vi kallar själva plattformen, är den kraftfulla motorn som möjliggör vScopes unika egenskaper. På denna plattform får organisationer sedan licensiera olika produkter anpassat efter sina behov. Vidare möjliggör detta upplägg en mer skalbar modell för att fortsätta komplettera och stärka vScope ytterligare med nyutvecklade komponenter och till och med fristående plug-ins i framtiden.

vScope 3:s styrkor ligger fortfarande i möjligheten att överblicka och analysera information mellan olika teknikplattformar och den unika synergier mellan olika produkter när de körs på vScope Core-plattformen. vScope 3 kommer också med en betydligt mer flexibel licensmodell. Från och med nu kan organisationer välja att licensiera de produkter som motsvarar just deras unika behov. Om dessa behov förändras kan ytterligare produkter licensieras för att få bättre täckning av IT:n i vScope.

Så, vad händer nu?

– Som befintlig vScope-användare kan du fortsätta att nyttja vScope precis som vanligt med hjälp av den så kallade “Legacy”-licensen. Om du önskar att nyttja all funktionalitet som tillkommit (och kommer att tillkomma) i och med vScope, behövs en ny license av typen “vScope 3”. Som tumregel gäller att alla installationer som är licensierade innan 2017-03-01 använder sig av en “Legacy”-licens.

Påverkar vScope Legacy funktionaliteten i vScope?

– Nej, vScope Legacy är byggd för att motsvara åtminstone samma funktionalitet som när vScope licensierades. I de flesta fall till och med mer! Med en vScope 3-licens däremot, möjliggörs ytterligare funktionalitet (så som nya taggar, nya vyer, analyser etc.) som inte finns tillgänglig om licensen vScope Legacy används.

Men vad händer med uppdateringar och support då?

– Vi på InfraSight Labs sätter en stolthet i god support. Existerande kunders installationer av vScope Core (som alltså ingår i vScope Legacy, se illustration ovan) kommer även fortsättningsvis att uppdateras, underhållas och förbättras.

Vi kör vScope Legacy men som produktversion står 3.x – borde det inte stå 2.x?

– Nej, vScope Legacy körs på Core-plattformen som alltså har ett högre versionsnummer (det är detta du ser under About-sidan i vScope). Legacy är bara den licenstyp som används för att använda vScope, och begränsar alltså funktionaliteten till det som hittades i vScope 2.x. Oavsett licens är det rekommenderat att alltid köra den senaste versionen av vScope Core.

Var är Active Directory-modulen?

– Under utvecklingen erbjöds Active Directory-modulen som BETA och för utvärdering till alla vScope-användare. Då denna modul nu släppts som en fullskalig produkt (vScope Directory) finns BETA-versionen inte längre tillgänglig. För att få tillgång till denna produkt behövs en license avsedd för vScope 3.

Måste jag uppgradera till en Scope 3-licens?

– Nej, vScope Legacy fungerar finfint som licenstyp och kommer fortsätta göra det framöver. Däremot möjliggör en licens av typen vScope 3 en hel del ny funktionalitet och features som kommer utvecklas framöver.

Välkommen att kontakta oss, så berättar vi mer om vScope 3, licensiering och hur just din organisation kan ta del av allt den senaste funktionaliteten!