Velkommen som en del af IT revolutionen!

Du er ved at få en fuldstændig holistisk visning af din IT som du aldrig har set før.

VSCOPE ASSISTED TRIAL

Det er os en ære at kunne lave en vScope trail sammen med dig

Velkommen! Det er os en ære at kunne lave en vScope trail sammen med dig.
Dette er en unik mulighed for at se jeres firmas IT fra et helt nyt perspektiv – tilmed på en ny og simpel måde. Alle der arbejder med IT, ved hvor vigtigt det er at have den rigtige kvalitet af sine data som muligt. vScope er designet til at give informationer som er tilpasset netop jeres organisation. Ud fra vores oplevelser, ved vi at en assisted trail giver den mest værdifulde oplevelse, og netop derfor laver vi gennemgangen af vScope i jeres nuværende miljø. Dette vil give jeres forretning en masse værdifulde informationer med det samme og vil kunne bruges af jer selv efter den endte gennemgang. Denne guide er lavet for at give jer den bedste introduktion til produktet vScope, vores firma Infrasight Labs og konceptet – alt sammen for at sikre i på den simpleste måde får mest muligt ud af jeres test periode. Lad so så starte!

Processen

 

vscope assisted trial

1. Installation

En Assisted Trial startes med en times installation af vScope sammen med jer i jeres miljø af en af vores teknikkere.

vscope assisted trial

2. Workshop

Under workshop sessionen gennemgår vi alle vScopes fordele i dit IT miljø.
vscope assisted trial

3. Evaluering

Vi slutter med en evaluering og følger op på evt. spørgsmål.

Mellem disse trin er sædvanligvis tilfældig kontakt af forskellig art. Vores mål er at hjælpe dig med at få så meget som muligt, så bedes kun kontakte mig, hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål!

Infrasight Labs

Infrasight Labs ApS er et datter selskab af Infrasight Labs AB, som blevet stiftet i Malmø 2010, udsprunget af en ide der kom fra et projekt omkring IT sikkerhed, lige siden er vScope blevet udviklet til et professionelt tool indenfor smart inventory, dokumentation og proaktive analyser inden for it miljøer. InfraSight Labs blev i 2015 udråbt som et af de 33 mest spændende unge tech firmaer af magasinet Affæsværlden og Nyteknik. InfraSight Labs, er i dag lokaliseret i Malmø, Gøteborg, Stockholm og København.

vScope Core

vScope er en platform indenfor smart inventory, dokumentation og proaktive analyser af netop kundens IT miljø. Et produkt som hurtigt kan hjælpe IT organisationer til at blive hurtigere, mere effektive og langt mere informeret omkring deres IT processor, vScope er tilpasset så det både passer til store og små miljøer samt både hosting & cloud løsninger, men tag endelig ikke fejl vScope er ikke bare et nyt traditionelt overvågnings tool – vScope supporterer en bred vifte af forskellige teknologiske platforme såsom virtualization, databaser, storrage, netværk udstyr etc. Dette giver en meget dybere analyse af hvordan jeres set up er sammensat samtidig med at man nemt får et overview over hvert enkelt tool. vScope giver dig også mulighed for at finde uønskede afvigelser, ændringer eller defekte konfigurationer i jeres IT miljø, inden de måske bliver til kritiske incidents.

Løbende opdateringer

Tæt samarbejde med vores kunder er i dag signaturen på Infrasight Labs, sammen med feedback fra hundredevis af kunder har vScope udviklet sig til ikke kun at være en avanceret teknologi, men til et skræddersyet produkt som er tilpasset “reel user needs”. Vores kunder kommer fra mange forskellige brancher, organisationer og i mange størrelser, vi har offentlige kunder, store internationale kunder, hosting kunder samt konsulent huse, der dagligt bruger vScope for at få et bedre og mere detaljeret overblik over hvordan de får et bedre overview samt forståelse af deres IT imens de opererer mere effektivt.

Hvordan fungerer vScope

En gang daglig (normalt om natten), tager vScope et snapshot af helt IT miljøet. Dette snapshot inkluderer alt fra virtualization, servere, klienter, brugere, software, processer, services, agenter, databaser, jobs, forskellige former for storrage, switches, cloud platforme etc. konfigurationer samt relationer imellem de forskellige platforme mappes og bliver gemt i vScope egen database format, der skal ikke bruges agenter, denne discovery process tager ca. 1-2 timer afhængigt af miljøet størrelse. Allerede under den første “Discovery” kan du nemt og hurtigt få et godt overblik over dit miljø i vScope, hvilket betyder at du nemt og hurtigt er i gang.

Ressource effektivt med en egenudviklet database

På grund af vores proprietære database teknologi, alt historisk data omkring konfigurations settings, relationer eller ændringer i jeres datacenter kan gemmes og derved hurtigt ses igennem hvis påkrævet. vScope databasen er inkluderet i installationen og vil blive gemt på den dertil dedikerede vScope server. Databasen er yderst ressourceeffektivt og kan derfor gemme in-depth detaljer i mange, mange år. Dette gør at du nemt kan spore alle former for aktivitet som vScope har opdaget siden det blev installeret og er derfor et yderst effektivt værktøj til analyser på et helt nyt plan.

Session 1 – Installationen

  • Målsætning: Installation af vScope i dit datacenter
  • Estimeret tid: 1 time
  • Deltagere: en tekniker fra organisationen samt en product specialist fra InfraSight Labs

En Trial starter altid med at vi installerer vScope i jeres miljø – dette gøres normalt via screen sharing sammen med en af vores teknikkere, men kan også gøres ved at vi kommer ud til jer og udfører installationen sammen med jer. Selve installationen tager normalt omkring 10 -15 min, men for at sikre at vScope fungerer optimalt hjælper vi også med selve konfigurationen. Dette inkluderer både set up af brugere, profil settings samt credentials omkring jeres virtualization, operativ system, databaser, San, web certificationer etc. Ved skærm deling forslår vi brug af join.me.

Forberedelser til installation

For at få det hele til at køre på sinner forslår vi følgende forberedelser:

TRIN 1 – Server

vScope er hosted på en virtuel/fysisk server i jeres datacenter og har følgende minimuskrav:

– Windows OS*
– 8 GB RAM
– 2 CPU Cores
– 60 GB HDD
– Access og rettigheder til at aflæse de ønskede databaser
– Java 64-bit (Download her: java download-site)
– Serveren skal også have mulighed for at nå en installations fill fra vores download side.

*vScope kan også køre på Linux OS, men Linux versionen understøtter ikke opdagelse af Windows systemer (WMI)

TRIN 2 – Targets & Legitimationsoplysninger

vScope discovery kræver IP/hostname samt tilsvarende legitimationsoplysninger. I bedes derfor tilsikre, at I har dem klar, inden installationen. Vi anbefaler at i konfigurer jeres vScope installation så godt som muligt under session 1 for at få mest muligt ud af jeres assisterede trail. Eksempler på credentials:

Target – hvad skal scannes (IP/hostname)?
– Adresse, exempelvis “vCenter.company.local”
– IP-adresse, exempelvis “10.1.0.5”:
– IP-range, exempelvis “192.168.0.1-192.168.0.254” eller “10.3.14/22”

Credential – Konto oplysninger for hver platform (brugerkonto & password)
– Exempelvis User “Administrator” med password “password123“
– Brug eksisterrende konto eller opret en specifik vScope konto.

Exempeler på plattforme
– VMware
– Hyper-V (WMI or VMM)
– Windows (WMI)
– Linux & UNIX (SSH)
– Web-certifikat (HTTP)
– Databaser (Oracle, MS SQL, MySQL)
– LDAP & Active Directory
– SAN (SMI-S eller NetApp)
– Switchar, printers, accesspunkter mm (SNMP)
– Cloud (Amazon eller Azure)

TRIN 3 – Fakturering & licensnycklar

Under installationen, sender vi jer en faktura på jeres trail. Derfor skal vi bruge en faktura konto på jer til vores licens server. Venligst browse til følgende adresse: https://account.vscope.net og opret en account. Du skal bruge følgende oplysninger:

– Firma navn
– Faktura adresse
– Kontakt person vedr tekniske forspørgsler/faktura issues
– Reference person
– PDF faktura – da bedes i leverer E-mail på rette vedkommende.

Licens nøgle til installation vil blive fremsendt via jeres faktura mail under session 1.

Security

For at sikre størst mulig sikkerhed, har vi taget følgende foranstaltninger:

– Alle konto informationer er krypteret og vil blive gemt på jeres vScope server I jeres datacenter.
– vScope opererer kun med read only filer og kan derfor ikke execute nogen form for ændringer i dit miljø foruden vScope serveren selv.
– Ingen passwords kan ses, genbruges til remote login eller hentes af brugere.
– vScope kan kun læse tilsvarende metadata og kan ikke tilgå eller klargøre materiale gemt på selve databasen.

Access – Ports, Firewalls etc.

vScope kræver læserettigheder for at kunne fungere optimalt og for at kunne udføre discoveries i Jeres datacenter. Den nemmeste måde er, at give vScope ubegrænset adgang til at aflæse og grundet vScopes kommunikation igennem forskellige APIér og protokoller kan det være en god ide gennem kigge port konfigurationer. Her følger en kort beskrivelse af hvilke porte som skal konfigureres for at vScope fungerer optimalt:

Probe/sonder

vScope bruger følgende sonder til at indsamle oplysninger:

– VMware ESXi & vCenter: HTTPs (TCP 443
– WMI: starter session på DCOM (TCP 135) og fortsætter derefter på en tilfældig valgt port mellem 49152-65535. (For at tvinge Windows til at anvende en specifik port, læs mere på følgende link: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb219447%28v=VS.85%29.aspx)
– Microsoft Hyper-V (WMI, se ovenfor eller VMM)
– SNMP: SNMP (UDP 161), secure-SNMPv3 (UDP 10161)
– SSH: SSH (TCP 22)
– Microsoft SQL: Default instance (TCP 1433), SQL Server Browser service (UDP 1434). Øvrige instanser: tilfældig tildelt port
– My SQL: default (TCP 3306)
– Amazon Web Services API (AWS): HTTPs (TCP 443) (external target)
– Microsoft Azure: HTTPs (TCP 443) (external target)
– NetApp API: HTTP (TCP 80) / HTTPS (TCP 443)
– SMI-S default ports: TCP port 5988 eller TCP port 5989

vScopes kommunikation med InfraSight Labs

vScope kommunikerer med InfraSight Labs på følgende måde:

– Licens- & faktureringskonto: https://account.vscope.net/… (HTTPS, TCP 443)
– Servicefunktioner såsom brugerrapportering, sikkerhedkopiering og viaheartbeat: https://upload.vscope.net/… (HTTPS, TCP 443)

Session 2 – Workshop

  • Målsætning: Uddanne jeres organisation i vScope og give jer yderligere indsigt i jeres IT drift
  • Forventet tid ca. 3 timer
  • Deltagere relevante personer

Efter installation vil vi aftale tid til en workshop, en sales representative from infraSight Labs vil være ansvarlig for, sammen med jer, at finde et passende tidspunkt til denne gennemgang. Meningen med workshoppen er, at uddanne Jer i vScope. Da vScope er baseret på jeres egen data. Meningen med workshoppen er at uddanne jer i vScope. Da vScope er baseret på jeres egen data, og uddannelsen vil forgå i jeres organization, og giver som regel en meget kraftfuld oplevelse som mange kunder finder interessant. På denne måde vil I ikke kun få fuld udbytte af vScope’s analyser af Jeres data, men vi vil også være i stand til at hjælpe jer med at opbygge datadokumentation, analyser og rapporter, som I kan bruge med det samme. Undervejs i workshoppen er der mulighed for at stille spørgsmål og få hjælp til ekstra konfigurationer af vScope. Denne lejlighed er også en god mulighed for at skræddersy vScopes funktionaliteter til Jeres IT-miljø.

For at sikre at vScope får indsamlet nok historisk data og samtidigt give jeres organisation tid til at arbejde med vScope selv, holder vi normalt først workshoppen ca 2 uger efter installationen.

Totalt set vil workshoppen vare 2-3 timer og kan ske via screen share eller direkte hos jer.

Evaluering og Overvågning

  • Målsætning: vuderer perioden og tale om fremadrettet licensiering.

Efter endt workshop, vil i få tid til at bruge vScope selv, så i kan teste og evaluerer vScopes fulde funktionalitet. Vi fra Infrasight Labs vil være der til at bistå jer og til at svare på eventuelle spørgsmål som i måtte have samt indsamle feedback fra jeres organisation for at tilsikre at vScope funktionaliteter opfylder jeres behov til fulde.

Efter endt trail, vil det være muligt stadig at bruge vScope med en licens aftale uden yderligere konfiguration eller starting fees, produktet er installeret og klart til videre brug.

Skulle i imod forventning ikke ønske at kører videre med vScope på licens aftale er der ingen fees eller string attached.

Spørgsmål

For yderligere information venligst kontakt os på nedenstående information:

Email: info@infrasightlabs.com
Telefon: +4640-615 3160
Support-site: infrasightlabs.com/support

Yderligere information