Välkommen till
Assisted Trial av vScope!

Utforska er IT tillsammans med oss.

Introduktion

Hej!

Tack för förtroendet att få genomföra en trial av vScope tillsammans med er. Genom vScope får ni den unika möjligheten att se er egen IT från ett helt nytt perspektiv. Alla som jobbar med IT har behov av information för att kunna göra sitt jobb så bra som möjligt. vScope levererar därför information anpassad till de olika rollerna som finns i just er organisation. Av erfarenhet vet vi att en trial ger störts värde i den miljö som man är mest bekant med. Därför utförs testen i er egen driftsmiljö. Här kommer ni direkt att få många värdefulla insikter och flertalet av dessa har ett bestående värde även efter det att er trial är avslutad. Denna guide syftar till att ge er en introduktion av produkten vScope, företaget InfraSight Labs och konceptet Assisted Trial. Allt för att säkerställa att ni, på enklast möjliga vis får så mycket ut av er Assisted Trial som möjligt!

Innehåll

Processen

 

1. Installation

En Assisted Trial börjar med en timmes installation och konfiguration av vScope tillsammans med en av era tekniker.

2. Workshop

Under workshopen går vi tillsammans igenom hur vScope fungerar.

3. Uppföljning

Slutligen hålls en uppföljning och utvärdering av er Assisted Trial av vScope.

Mellan dessa steg sker kontinuerligt informell kontakt i form av exempelvis teknisk support, frågor om produkten och tips för att komma igång. Vårt mål är att maximera värdet av er Trial vilket betyder att vi vill gärna höra alla frågor och all feedback.

Om Infrasight Labs

InfraSight Labs AB grundades i Malmö 2010, efter en idé från ett forskningsprojekt inom IT-säkerhet. Sedan dess har produkten vScope vuxit fram som ett professionellt verktyg för smart inventering, dokumentering och proaktiv analys av IT-drift. Affärsvärlden och NyTeknik utsåg InfraSight Labs till ett av Sveriges 33 hetaste unga teknikbolag 2015 och 2016 blev företaget nominerat till Red Herrings Top 100-lista över de mest intressanta unga företagen i Europa.

Om vScope Core Platform

vScope Core är en plattform för smart inventering, dokumentation och proaktiv analys av IT-infrastruktur. Ett hjälpmedel som enkelt gör IT-organisationen snabb, effektiv och välinformerad. vScope passar för såväl små som stora IT-miljöer, egen drift, hosting, eller molnlösningar. vScope ska inte blandas ihop med traditionell övervakning. vScopes stöd för att sammanfoga information från flera teknikplattformar så som virtualisering, databaser, lagring, nätverksutrustning, mm möjliggör en djupare analys av hur IT-miljön är sammansatt och ger möjlighet att överblicka all sin IT i ett och samma verktyg. I vScope Tracker ges dessutom möjlighet att hitta avvikelser, förändringar eller felaktiga konfigurationer innan dessa leder till incidenter.

Kontinuerliga uppdateringar

Ett nära samarbete med våra kunder har idag blivit ett av InfraSight Labs signum. Tillsammans med feedback från hundratals professionella IT-tekniker över hela Sverige har vScope utvecklats till att inte bara innefatta avancerad teknik, utan även anpassats efter faktiska användarbehov. Vi släpper uppdateringar ungefär en gång per månad. Dagens kunder hittas i flera olika brancher, organisationer och storlekar. Allt från kommuner och storföretag till hosting- och konsultbolag använder dagligen vScope för att få ökad insikt och förståelse av sin IT.

Hur det fungerar

Dagligen genomför vScope en Discovery (tar en ögonblicksbild) av er IT-miljön. Det kan handla om virtualisering, servrar, klienter, användare, programvaror, processer, services, agenter, databaser, automatiska jobb, lagring av olika slag, switchar, molnplattformar mm. Konfiguration, beroenden, relationer, och förändringar mappas upp och sparas i vScopes proprietära databas. Discoveryn är “read-only” och vScope kommer inte skriva någonting någonstans, utom till mappen vScopeData på sin egen server. vScope kräver inte heller några agenter vilket gör att det är enkelt att upprätthålla kvalitén av datainsamlandet. En discovery tar vanligen mellan 1-2 timmar beroende på miljöns storlek. Redan under den första discoveryn är det möjligt att enkelt få en första överblick i vScope. Detta betyder att man är igång med vScope inom loppet av minuter!

Resurseffektiv med en egen databas

Tack vare en egenutvecklad databasteknologi kan all data, som till exempel konfigurationshistorik, beroenden eller förändringar i datacentret sparas. Databasen kommer med i installationen och lagras på er dedikerade vScope-server. Den är resurssnål och kan spara detaljerad data från flera år bakåt i tiden. Detta möjliggör full spårbarhet av all information som samlats in sedan vScope startades. En mycket kraftfull egenskap som möjliggör trendanalyser på en helt ny nivå än tidigare.

Tillfälle 1 – Installationen

  • Målsättning: Driftsätta vScope i ert datacenter. Vi siktar alltid på att installationen ska bli så komplett som möjligt
  • Tidsåtgång: ca 1 timme
  • Vem: En tekniker från er tillsammans med en produktspecialist från oss

En Assisted Trial inleds med en installation av vScope i er miljö. Detta gör vi oftast via skärmdelning tillsammans med en av era tekniker. Vi har också möjlighet att besöka er på plats om så önskas (till en extra kostnad). Installationen i sig tar inte mer än runt 10 minuter men för att säkerställa att produkten fungerar som utlovat hjälper vi även till med konfiguration. Detta arbete innefattar bland annat uppsättning av användarkonton, profilinställningar samt inmatning av kontoinformation till exempelvis er virtualisering, operativsystem, databaser, SAN, webcertifikat m.m. Totalt räknar vi därför med att installationstillfället tar ungefär en timme. Vi brukar använda oss av verktyget join.me för skärmdelning.

Förberedelser

För att kunna genomföra installationen så smidigt som möjligt ber vi er göra vissa förberedelser:

STEG 1 – Sätt upp en server

vScope hostas på en (virtuell eller fysisk) server i ert datacenter. Minimikraven för denna server är följande:

– Windows OS*
– 8 GB RAM
– 2 CPU Cores
– 60 GB HDD
– Åtkomst till och rättighet att läsa targets som ska scannas av vScope
– Java 64-bit (Finns att ladda ner på följande sida: java download-site)
– Maskinen måste även kunna komma åt installationsfilen från vår download-site

*vScope kan köras på Linux OS också, men Linux-versionen stöder inte upptäckten av Windows-system (WMI)

 2 – Targets & Credentials

För att göra discoveries i ert datacenter behövs IP/hostname (targets) och tillhörande kontouppgifter. Se till att ha dessa tillgängliga inför en installation. Vi rekommenderar er att konfigurera vScope så komplett som möjligt vid installationstillfället för att kunna ge största möjliga värde. Exempel på information som bör finnas tillgängligt vid installationstillfället:

Targets – Vad som ska scannas (IP/Range/Hostname)?
– Adress, exempelvis “vCenter.company.local”
– IP-adress, exempelvis “10.1.0.5”
– IP range exempelvis “192.168.0.1-192.168.0.254” eller “10.3.14/22”

Kontouppgifter för varje plattform (användarkonto & lösenord)
– Exempelvis User “Administrator” med password “password123“
– Använda befintliga konton eller skapa ett specifikt vScope-konto.

Exempel på plattformar och kontorättigheter
VMware – Read only roll med fulla rättigheter att läsa alla resurser och information. Det finns möjlighet att endast få insyn i delar av den virtuella infrastrukturen (exempelvis om denna del skulle vara outsourcad) med hjälp av ett så kallat “limited vmware read account”.
Hyper-V (WMI or VMM) – Read only konto med tillgång till hela den virtuella infrastrukturen.
Windows (WMI/WinRM) – För att göra det enkelt rekommenderar vi att använda ett Domain admin konto för att läsa ut information (för att göra det enkelt) från Windows operativ. Det går givetvis bra att sätta upp lokala användarkonton också enligt följande beskrivning. Kom ihåg att vScope endast kan läsa information och skriver inte till något annat än sin egna databas
Linux & UNIX (SSH) – Användarkonto med åtkomst till alla Linuxoperativ. Kontakta oss om ni önskar mer information om SSH-kontot.
Webcertifikat (HTTP) – Behövs inget konto för utläsning av information om webcertifikat
Databaser (Oracle, MS SQL, MySQL) – Följande FAQ beskriver exakt vilka rättigheter kontot för utläsning av MS SQL behöver. Denna FAQ beskriver uppsättning av rättighet för Oracle DB.
LDAP & Active Directory – Här gäller samma som för WMI, kontot måste ha högsta möjliga läsrättigheter och då går det antingen att skapa ett lokalt adminkonto alternativt ett domain admin.
SAN (SMI-S eller NetApp) – Beroende på tillverkare behöver ni använda slå på “SMI-S” på SAN:et. SMI-S är ett standardprotokoll i princip alla SAN-tillverkare stödjer. Tillvägagångssättet för att slå på detta protokoll för olika tillverkare finns beskrivet på följande FAQ.
Switchar, printers, accesspunkter mm (SNMP) – Detta “konto” är egentligen bara en public string. Default brukar vara “Public” men det kan ha ändrats manuellt av er.
Cloud (Amazon eller Azure) – Här finns en guide för hur vi sätter upp konto för Resource manager, och här för Azure Classic.

STEG 3 – Fakturering & licensnycklar

Vid installationstillfället faktureras kostnaden för Assisted Trial. Ni behöver därför skapa ett licenskonto på vår licens-server. Gå till https://account.vscope.net och skapa ett konto där. Uppgifter som vi ber er om här är bland annat:

– Namn på er organisation
– Faktureringsadress
– Teknisk kontaktperson (och kontaktperson för fakturering ifall detta är en annan person)
– Eventuellt referensnummer eller annan märkning av fakturan
– Om fakturan ska skickas i papperformat eller som pdf till en mailadress. Om ni föredrar pdf-faktura behöver ni ange en mailadress för mottagande av pdf-faktura (ex invoice@yourcompany.com).

De licensnycklar som behövs för installationen levereras via ert licenskonto under installationen.

Säkerhet

För att säkerställa högsta möjliga säkerhet har vi vidtagit följande åtgärder:

– All kontoinformation är krypterad och lagrad i på er vScope-server
– vScope agerar endast “read-only” och har inte möjlighet att utföra något eller skriva något i er miljö (förutom till vScope-servern själv)
– Inga lösenord kan visas, återanvändas i remote-login eller hämtas av någon användare
– Gällande Discovery av databaser läser vScope endast metadata om dessa. vScope varken kommer, eller kan, läsa något innehåll från själva databaserna

Åtkomst – portar, brandväggar och annat…

vScope behöver läsrättigheter för att kunna göra discoveries i ert datacenter. Det lättaste sättet att göra detta är att ge vScope maximala läsrättigheter. Då vScope kommunicerar genom olika API:er och protokoll kan det även vara relevant att se över portkonfigurationer. Här följer en kort beskrivning över vilka portar som behöver konfigureras för att få vScope att fungera på bästa sätt:

Prober

vScope använder flera olika så kallade “prober” för att samla in data. Dessa är följande:

– VMware ESXi & vCenter: HTTPs (TCP 443
– WMI: startar session på DCOM (TCP 135) och fortsätter sedan på en slumpvis val port mellan 49152-65535. Äldre versioner av Windows (XP & 2003): TCP port 445 & TCP port 139. För att tvinga Windows att använda en specifik port, läs mer på följande länk: Setting Up a Fixed Port for WMI
– Microsoft Hyper-V (WMI, se ovan eller VMM)
– SNMP: SNMP (UDP 161), secure-SNMPv3 (UDP 10161)
– SSH: SSH (TCP 22)
– Microsoft SQL: Default instance (TCP 1433), SQL Server Browser service (UDP 1434). Övriga instanser: slumpvist tilldelad port
– My SQL: default (TCP 3306)
– Amazon Web Services API (AWS): HTTPs (TCP 443) (external target)
– Microsoft Azure: HTTPs (TCP 443) (external target)
– NetApp API: HTTP (TCP 80) / HTTPS (TCP 443)
– SMI-S default ports: TCP port 5988 eller TCP port 5989

vScopes kommunikation med InfraSight Labs

vScope kommunicerar med InfraSight Labs på olika sätt:

– Licens- & faktureringskonto: https://account.vscope.net/… (HTTPS, TCP 443)
– Servicefunktioner såsom buggrapportering, valbar säkerhetskopiering och heartbeat: https://upload.vscope.net/… (HTTPS, TCP 443)

Tillfälle 2 – Workshop

  • Målsättning: Utbilda er i vScope och ge er nya insikter om er IT-drift
  • Tidsåtgång: ca 3 timmar
  • Vem: Så många som möjligt från organisationen. Detta är ett bra tillfälle att lära sig massor!

Efter installationstillfället håller vi en workshop. Er säljrepresentant från InfraSight Labs hjälper er med att hitta en passande tid och bokar sedan en produktexpert till detta tillfälle. Workshopen syftar till att utbilda er i vScope samtidigt som ni får ta del av alla insikter som upptäcks under tillfället. Då workshopen utförs med er miljö som utgångspunkt hittas oftast väldigt många intressanta diskussionspunkter. Ni får hjälp att, med egen data, bygga dokumentation, analyser och rapporter som ni kan ha användning för direkt.

För att vScope ska hinna samla in tillräckligt med historik och för att samtidigt att ge er tillräckligt med tid för att bekanta er med vScope efter installationen hålls utbildningen ofta en till två veckor efter installationstillfället. Under workshopen har ni möjlighet att ställa frågor och eventuellt göra ytterligare konfigurationer av vScope. Dessutom är detta ett bra tillfälle för att anpassa vScopes funktionalitet ännu bättre efter er IT-miljö och era behov.

Totalt uppskattas en workshop ta mellan två-tre timmar och utförs normalt via skärmdelning. För en extra kostnad finns möjlighet att en produktexpert från InfraSight Labs besöker er på plats.

Uppföljning och fortsättning

  • Målsättning: Utvärdera trialen och diskutera fortsatt licensiering

Efter avslutad workshop har ni tid på er att utvärdera och testa vScopes fulla funktionalitet i er miljö under resten av testperioden. Vi från InfraSight Labs kommer att vara standby och redo att besvara frågor samt för att samla feedback från er för att säkerställa att vScope uppfyller era krav på bästa sätt. En säljrepresentant kommer också vara tillgänglig för att diskutera licensrelaterade frågor.

Efter prövotidens slut har ni möjlighet att fortsätta använda vScope i ett licensavtal utan några ytterligare tekniska konfigurationer eller startkostnader. vScope är installerad och klar att användas tillsammans med all data och kunskap ni samlat under prövoperioden!

Om ni väljer att inte gå vidare med ett licensavtal finns inga förbehåll eller dolda avgifter. Vår ambition är att en Assisted Trial alltid ska ge bestående värden som ni kan ha nytta av under lång tid framöver.

Frågor

För frågor, kontakta oss gärna på:

Mejl: info@infrasightlabs.com
Telefon: 040-615 3160
Support-site: infrasightlabs.com/support

Läs mer

– Gå till FAQ
– Besök vårt Nyhetsflöde
– Länk till videodelning Join.me