VSCOPE FÖR KOMMUNER & OFFENTLIG VERKSAMHET

Bättre leverans genom
ordning och reda i er IT

VSCOPE FÖR

Kommuner & Offentlig verksamhet

 • Dokumentation, rapportering och automatiskt analys
 • En gemensam plattform för hela IT-organisationen
 • Skapa underlag för interndebitering och chargeback
Prova nu

Ökad produktivitet

Ökad kostnadsförståelse

Förbättrad tjänstekvalitet

Bättre samarbete på en gemensam plattform

En IT-organisation behöver inte bara tekniska verktyg för att leverera stabil och säker IT till verksamheten. I en modern IT-organisation behövs effektiva samarbeten mellan flera olika roller för att framgångsrikt möta de krav som ställs på leveransen. Utmaningen ligger i att tillgängligheten till information oftast är personberoende och i att kunskap fastnar i enheter eller delar av organisationen.

vScope erbjuder ett helhetsperspektiv av IT:n som inte kan fås genom de teknik-orienterade verktygen. En plattform för delning av information och samarbete mellan flera olika roller så som tekniker, arkitekter, projektledare och IT-chefer. Med vScope kan organisationer automatisera stora delar av dokumentations-, analys- och rapporteringsarbetet, öka transparensen och minska beroendet till nyckelpersoner för att i slutändan hjälpa er öka kvalitén av er IT-leverans.

Vad är vScope?

vScope är en plattform för smart inventering som erbjuder en samlad vy för dokumentation, rapportering och analys av hela er IT-infrastruktur. Genom att använda vScope kan kommuner och offentlig verksamhet få bättre insyn i och förståelse av sin miljö för att bättre möta kraven gällande effektivitet, säkerhet och kostnader. Resultatet är ökad transparens, minskat personberoende, effektivare processer och i slutändan en bättre IT-leverans.

Läs mer om vScope

Rapportering anpassad efter era behov

vScope gör rapportering enkelt och är designad för att underlätta distribution av information till kollegor eller externa parter. Skapa anpassade vyer där ni snabbt får en förståelse för projektuppföljning, applikationer, avtalsnivåer (SLA), konfigurationer, säkerhet, GDPR och mycket mer.

Läs mer om rapportering i vScope >

En gemensam plattform för tekniker, projektledare och verksamhetsansvariga

vScope erbjuder en gemensam plattform för hela organisationen där värdefull information om er IT kan samlas, visualiseras och delas. Det gör att tillgängligheten till information inte blir beroende av nyckelpersoner utan att alla som är i behov av uppdaterad dokumentation, rapporter och analyser enkelt kan hitta detta i vScope.

En helhetsbild över all IT

vScope ger ett helikopterperspektiv av hela IT:n, oavsett om du arbetar nära tekniken eller om du har ett mer övergripande ansvar över IT-leveransen.

Skräddarsytt underlag för interndebitering och chargeback

Nyttja vScope i debiteringssyfte och effektivisera bort tidskrävande manuella rutiner kopplade till insamling och uppdatering av underlag. Anpassa vyer med egna prislistor, paketlösningar, tilläggstjänster och låt vScope automatiskt kategorisera resurser till era olika konton.

Identifiera effektiviseringar och kostnadsbesparingar

Med hjälp av inbyggd analys kan vScope vägleda er IT-organisation att identifiera outnyttjade resurser, felkonfigurationer och generella förbättringar för hitta kostnadsbesparingar och effektiviseringar.

Integration – Nyttja vScopes data i andra system

Använd vScopes data i andra system så som help/service desks, BI-mjukvaror eller faktureringssystem. Detta möjliggör automatiserade processer och att ni som kommuner och offentlig verksamhet kan förbättra arbetsflöden och göra dem snabbare och mer produktiva.

Läs mer om integration i vScope >

Använd vScope till…

vScope kan användas inom flera områden av både personer nära tekniken och personer nära verksamheten.

 • Asset management
 • Billing & Chargeback
 • Kapacitetsplanering
 • Change management
 • Cloud-migrering
 • Configuration management
 • Kostnadsplanering
 • GDPR
 • Licensinventering
 • Life cycle management
 • Migreringsprojekt
 • Outsourcing-utvärdering
 • Projektplanering & uppföljning
 • Rapportering
 • Service level agreement (SLA)
 • Säkerhet

Hur kan jag använda vScope?

IT-chef

Fullständig överblick – utan scripts

Överblicka hela er miljö i en och samma vy utan att sätta er in i den underliggande tekniken. vScope hanterar automatiskt inläsning, korrelation och visualisering av information för att snabbt ge dig förståelse för hur er IT faktiskt ser ut.

Använd vScope för interndebitering & chargeback

vScope samlar automatiskt in de dynamiska värden som ligger till grund för interndebitering såsom CPU, backup, RAM och disk. Distribuera rapporter och fakturaunderlag till både interna och externa parter.

Håll koll på förändringar

Sätt upp vScope att notifiera när eventuella förändringar sker eller om gränser överskrids för alltid vara informerad om det senaste om er IT.

Systemägare

Säkerställ kvalitet

Få full överblick över din tjänst, från fysisk host, server, databas, applikation och service,  i en vy och säkerställ hög kvalitet. Tillsammans med inbyggda analyser ger vScope dig förebyggande åtgärder för att undvika nedtid.

Automatisk dokumentation

Låt vScope automatiskt uppdatera din dokumentation om er tjänst. Historisk spårbarhet ger dig stenkoll på alla förändringar som sker.

Distribuera information

vScope låter dig enkelt skapa rapporter som du sedan kan distribuera till dina kollegor och skapa en gemensam utgångspunkt för möten och diskussioner.

Tekniker

Snabb tillgång till uppdaterad dokumentation

I vScope hittar du enkelt uppdaterad information om er miljö och får snabbare förståelse för eventuella optimeringar och dolda felkonfigurationer.

Distribuera information

vScope låter dig enkelt skapa rapporter som du sedan kan distribuera till dina kollegor i organisationen. Rapporterna uppdateras automatiskt och låter dig spendera mer tid på viktigare saker.

Integration

Använd vScopes strukturerade och korrelerade information i era existerande system.

Vanliga frågor

vScope är en prenumerationstjänst med uppdateringar, service och support inkluderat. På plattformen vScope Core licensieras valfritt antal produkter anpassat efter er miljö och er situation. Varje produkt licensieras på “Billable Units”(BU). För vScope Server är detta exempelvis antalet inventerade Server OS, för vScope Directory antalet domänkonton etc.

Läs mer om vScopes produkter här.

vScope stödjer de flesta tekniska plattformarna i ett datacenter. VMware, Hyper-V, HTTP, WMI, WinRM, MSSQL, SSH, SMI-S, SNMP, Oracle, LDAP är några exempel på protocol som används till inventering. vScope korrelerar sedan automatiskt informationen från alla dessa plattformar för att ge en heltäckande bild av er IT.
Du kan redan idag ladda ner vScope gratis på vår nerladdningssida. Installationen tar bara några minuter! På detta sätt får du chans att prova och utforska vScope LIMITED.

Vi på InfraSight Labs hjälper dig gärna att komma igång. Exempelvis under en så kallad Assisted Trial där våra produktexperter hjälper er organisation att anpassa vScope och utbildning efter just era behov. Läs mer om våra trial-erbjudanden här.

Monitorering ger organisationer värdefull information om när saker har gått snett. Det vill säga röda & gröna lampor om nuvarande status av er miljö. vScope är inte realtidsmonitorering utan möjliggör ett mer proaktivt förhållningssätt till hur IT-organisationer kan minska behovet av röda & gröna lampor. Ett IT-bibliotek med alla konfigurationer och relationer i en vy!

Vill du kontakta oss?

Vill du veta mer om vad vScope kan göra för er verksamhet? Kontakta oss för en genomgång eller om ni har några andra frågor ni söker svar på.